Tvorivosť Foto a film Slovo a divadlo Hudba, spev, tanec Ľudové remeslá Menšinová kultúra Výtvarné umenie Súťaže Vzdelávanie Kluby Kurzy Podujatia Sociálna prevencia Verejné informácie

Aktuality a zaujímavosti z astronómie a kozmonautiky

16.02.2018 | 12:00:00

FB stránka spolupracujúcej organizácie - MO Slovenského zväzu astronómov, Nitra

Čiastočné zatmenie Mesiaca v Nitre
Foto Juraj Pecháč
  

Noc padajúcich hviezd a k tomu patriace želania.

Záujemcom  o astronómiu a zvlášť o meteorické roje dávame do pozornosti noc z 12. na 13. augusta 2017, kedy bude maximum asi najznámejšieho meteorického roja Perzeíd. Na tento rok je v maxime predpovedaných asi 60 meteorov za hodinu, ale v mestských podmienkach môžeme vidieť len 10 - 12 najjasnejších meteorov, ale aj tak to stojí za to, veď si za hodinu môžeme zapriať 10 - 12 želaní.... J. Perzeidy je možné pozorovať už niekoľko nocí pred ich maximom , ale aj po ňom, pozorovacie obdobie sa dokonca uvádza od 17. júla do 24. augusta. Popularita a obľúbenosť tohto meteorického roja je zrejme daná jeho letným termínom, kedy sú ešte príjemné nočné teploty, prázdniny a dovolenky. Názov roja je odvodený od súhvezdia Perzeus, kde sa nachádza bod - radiant, z ktorého meteory vyletujú (pozri mapku). Pri pozorovaní sa ale netreba pozerať iba priamo na tento bod, pretože meteory sa objavujú po celej oblohe, ale ich stopy - dráhy vždy smerujú od radiantu. Za to, že môžeme pozorovať tento krásny meteorický roj, vďačíme kométe 109P/Swift-Tuttle, s jej drobnými čiastočkami sa naša Zem každoročne stretáva pri obehu okolo Slnka a pri zrážke s nimi vznikne tento jav v našej atmosfére, kde zhoria, pretože ich rýchlosť pri vstupe do atmosféry je až 59 km/s. Perzeidám sa tiež hovorí aj slzy svätého Vavrinca, kvôli skoro rovnakému termínu maxima s termínom, kedy bol tento svätec  (10. augusta)  umučený a upálený na hranici v Ríme za vlády imperátora Valeriána v roku 258. Katolíci dlho verili, že z neba padajú na zem ohnivé slzy tohto mučeníka.
Prajeme všetkým pozorovateľom jasné nebo, čo najviac videných Perzeíd  a k tomu splnenie všetkých nevyslovených želaní!  Pekný zážitok.
 

Svietiace mraky
jún 2017
"V lete  začína aj sezóna pozorovania nočných svietiacich mrakov NLC, tak kto má záujem zachytiť ich na pekné zábery, ako sa to podarilo minulý rok Romanovi Vaňúrovi, členovi našej MO SZA Nitra, tak buďte pripravený s fotoaparátom, ale na obyčajné vizuálne pozorovanie nie je potrebné nič, len mať na ne šťastie. NLC je možné pozorovať večer, alebo aj ráno, keď sa Slnko nachádza pod horizontom medzi 6° a 16° a vo výške cca 80 km je tá správna vrstva mrakov, ktorá je ešte osvetlená slnečným svetlom, ale už (ešte) na dostatočne tmavom pozadí. Pozorovať sa dajú od niekoľkých minút až po niekoľko hodín. Teplota v týchto mračnách je asi -138°C a pohybujú sa prevažne juhozápadným smerom rýchlosťou asi 40m/s, čo je 144 km/h."
 

Sezóna červených škriatkov začína...
máj 2017
Red Sprite - sú zvláštne javy nadoblačných bleskových útvarov červenej farby, ktoré sa iba na moment (asi 20 milisekúnd) ukážu na oblohe, v atmosfére, vo výške niekoľko desiatok kilometrov  nad zemou (70 - 80 km) v čase odchádzajúcich a utišujúcich sa búrok.
  
FOTO: Internet

Mesačná romantika
marec 2017
Roman Vaňúr 29.marca 2017 nafotil  kosáčik Mesiaca s Merkúrom, miesto Bratislava. Momentálne sú najlepšie tohtoročné podmienky na pozeranie Merkúra, je skutočne dominantný a dosť jasný, večer, nad západným obzorom, čo je skutočne veľmi málokedy. 
 

NOVÉ OBRÁZKY Z VESMÍRU
Snímky Hubblovho ďalekohľadu pravdepodobne zachytili gejzíry vystrekujúce z povrchu Jupiterovho mesiaca Európa. Na niektorých sú jasne badateľné útvary, ktoré sa periodicky objavujú vždy v čase, keď sa mesiac nachádza pred diskom planéty a zároveň najbližšie k Jupiteru. Vedci sa domnievajú, že ide o vodné gejzíry, vznikajúce v miestach puklín zaľadneného povrchu globálneho oceánu, ktorý sa na Európe nachádza a kadiaľ preniká vody na povrch. Týmito puklinami v ľade, by bolo možné spustiť prieskumnú sondu - ponorku, ktorá by preskúmala oceán Európy, v ktorom by sa potenciálne mohol nachádzať aj život.
 
   

KNIHA O ASTRONÓMII V NITRE
V septembri 2016 predstavil svoju knihu Astronómia v Nitre - história a súčasnosť jej autor, Peter Poliak, dlhoročný pracovník Nitrianskej hvezdárne. Knihu je možné zakúpiť si v Nitrianskom informačnom systéme – NISYS na Štefánikovej triede 1 alebo si ju objednať v Slovenskej ústrednej hvezdárni Hurbanovo suhlib@suh.sk, tel. 035 2451 102, 035 2451 108. Cena je 7,00 €. 
 

 
Nie sme sami?
Astronómovia objavili doslova "za humnami" našej slnečnej sústavy planétu približne o hmotnosti Zeme, ktorá obieha okolo svojej hviezdy Proxima Centauri v takzvanej obývateľnej zóne, a mohla by na nej prípadne byť tekutá voda. Oznámilo to 24. augusta 2016 Európske južné observatórium (ESO), ktorého ďalekohľady, mimo iných zariadení, vedci pri objave použili.
Planéta, Proxima b, je podľa vedcov pravdepodobne kamenným telesom a na jej povrchu by mohli panovať podmienky vhodné pre prítomnosť vody v kvapalnom stave. Teoreticky je teda najbližším adeptom na existenciu života mimo Slnečnej sústavy.
Proxima Centauri je najbližším hviezdnym susedom Slnka, nachádza sa vo vzdialenosti menej ako štyri svetelné roky. Jedná sa o takzvaného červeného trpaslíka. Tieto hviezdy sú chladnejšie ako Slnko, zato môžu vyžarovať intenzívne röntgenové a ultrafialové žiarenie, čo predstavuje jeden z problémov pre prípadnú prítomnosť života na Proxime b.
Táto planéta krúži okolo materskej hviezdy veľmi blízko vo vzdialenosti približne siedmich miliónov kilometrov, teda oveľa bližšie ako Merkúr voči Slnku (takmer 58 miliónov kilometrov). Obehne ju raz za 11 dní. Napriek tomu sa nachádza v obývateľnej zóne, a síce vzhľadom na to, že Proxima Centauri je výrazne menšia a o polovicu chladnejšia hviezda ako Slnko. Odhadovaná teplota na povrchu planéty by sa tak mala pohybovať v rozmedzí, ktoré umožňuje existenciu vody v tekutom stave. Problém pre prítomnosť života, aký poznáme na Zemi, ale predstavujú spomínané intenzívnejšie röntgenové a ultrafialové lúče.
Podrobnejšie informácie vo vedeckom časopise Nature.
 

  
Nitrička
Janko Hraško
Moja Nitra
MY Noviny
Nitra 24
CE Television