Tvorivosť Foto a film Slovo a divadlo Hudba, spev, tanec Ľudové remeslá Menšinová kultúra Výtvarné umenie Súťaže Vzdelávanie Kluby Kurzy Podujatia Sociálna prevencia Verejné informácie

Amfo 2018

29.09.2018 | 10:00:00

9.-11.11.2018, celoštátna postupová súťaž a výstava amatérskej fotografickej tvorby, vernisáž 9.11. o 17.00 - Synagóga Nitra

Srdečne vás pozývame 9. novembra 2018 o 17.00 do Synagógy  - koncertnej a výstavnej siene mesta Nitry na slávnostné vyhodnotenie celoštátnej postupovej súťaže amatérskej fotografickej tvorby, na odovzdanie ocenení autorom v jednotlivých kategóriách a na otvorenie výstavy AMFO 2018.
Program
9. november 2018
15.30  odborný rozborový seminár k výstavnej kolekcii fotografií s členmi odbornej
           poroty v Synagóge Nitra, Pri Synagóge 3, Nitra
17.00  vernisáž a vyhodnotenie súťaže
20.00  začiatok fotografických workshopov pre prihlásených účastníkov v hoteli OKO,
           Fraňa Mojtu 6 a v ateliéri, Štefánikova 25, Nitra
     Zabudnuté umenie –  konceptuálny dokument, architektúra
           lektori Petra Cepková a Juraj Novák
           počet účastníkov: max. 8
     Príbehy dňa / príbehy noci - dokument
           lektor Jozef Sedlák
           počet účastníkov: max.8
     Portrét  -  rôzne prístupy k svieteniu
           lektor Jozef Peniak
           počet účastníkov: max.8
 
10. november 2018
9.00 - 18.00 fotografické workshopy pre prihlásených účastníkov
9.00 - 14.00 Portfolio Review - konzultácie autorských fotografií pre prihlásených
            účastníkov s lektorom Rudolfom Lendelom v hoteli OKO, Fraňa Mojtu 6, Nitra
10.30 - prehliadka Nitrianskeho hradu pre prihlásených účastníkov a individuálne
            fotografovanie
20.00 - Portfólio, beseda a diskusia o   fotografii s Jozefom  Sedlákom v hoteli OKO,  
            Fraňa Mojtu 6, Nitra
 
sprievodné fotografické výstavy
9. - 23.11. - 38. ročník Národnej súťaže amatérskej fotografie čítaj viac
            výstava fotografií z Českej republiky v Krajskom osvetovom stredisku v Nitre,
            Fatranská 3, výstava sprístupnená piatok    9.11.2018 do 19.30
                                                                    sobota 10.11.2018 od 14.00 do 18.00
                                                                    nedeľa 11.11.2018 od   9.00 do 14.00      
            od 12.11. do 23.11. v pracovné dni od 10.00 do 17.00, okrem utorka
 
9. - 23.11. - Okamihy života – výstava fotografií členov Fotoklubu Nitra
            a fotoklubu APF pri Krajskom osvetovom stredisku  v Nitre 
            v Galérii po schodoch v KOS v Nitre, Fatranská 3,   čítaj viac
            výstava sprístupnená piatok  9.11.2018 do 19.30
                                             sobota 10.11.2018 od 14.00 do 18.00
                                             nedeľa 11.11.2018 od   9.00 do 14.00      
            od 12.11 do 23.11. v pracovné dni od 10. 00 do 17.00
 
1. - 30.11. - 10 rokov FoTOP, výstava fotografií členov fotoklubu Topoľčianky
            v OC Centro, Akademická 1651/1A, Nitra    čítaj viac    
            výstava sprístupnená denne od 9. 00 do 21. 00
 
8.11. - 5.12. - Intímne priestory – autorská výstava  Andrei Koncovej 
            a Jiřího Strachotu v Trafačke, J. Kráľa 65, Nitra    čítaj viac
            výstava sprístupnená pondelok - piatok od 11.00 do 24.00,
                                                               sobota od 15.00 do 24.00,
                                                               nedeľa od 15.00 do 22.00
 
11. november 2018
9.00 - 13.00 fotografické workshopy, prezentácia výsledkov
                    v Krajskom osvetovom stredisku v Nitre
 
VIDEOPOZVÁNKA
 
OCENENÍ AUTORI                     PDF  31 kB
 
VYSTAVUJÚCI AUTORI            PDF  35 kB

KATALÓG NA STIAHNUTIE       PDF  5,3 MB

POZVÁNKA NA STIAHNUTIE    PDF   1,36 MB

PLAGÁT NA STIAHNUTIE         PDF    2,71 MB

 

Nitrička
Janko Hraško
Moja Nitra
MY Noviny
Nitra 24
CE Television