Tvorivosť Foto a film Slovo a divadlo Hudba, spev, tanec Ľudové remeslá Menšinová kultúra Výtvarné umenie Súťaže Vzdelávanie Kluby Kurzy Podujatia Sociálna prevencia Verejné informácie

Amfo 2019 región

01.04.2019 | 17:00:00

4.-26.4.2019, postupová súťaž a výstava amatérskej fotografickej tvorby, vernisáž 4.4. o 17.00

Krajské osvetové stredisko v Nitre sprístupnilo verejnosti vo svojich výstavných priestoroch 4. apríla 2019 kolektívnu výstavu fotografií regionálnej postupovej súťaže  pod názvom AMFO.
 
Odborná porota zložená z profesionálnych fotografov,
Daniela Brogyányiho, Jozefa Peniaka a Petra Rafaja 
posudzovala 410  prihlásených fotografií. Hodnotila výber témy  jej objavnosť, tvorivosť, zachytenie správneho okamihu, formu zobrazenia, kompozícia obrazu, prácu so svetlom, adekvátnosť použitia výrazových prostriedkov pre zobrazenie myšlienky, významu a posolstva fotografie alebo série fotografií, zrozumiteľnosť pre diváka, invenčnosť, tvorivosť a  jedinečnosť záberov.
 
Zapojilo sa 69 autorov z okresov Nitra, Šaľa a Zlaté Moravce. 
Ceny a čestné uznania si odniesli tí najlepší v troch vekových kategóriách, do 16 rokov, do 21 rokov a nad 21 rokov. Hodnotení boli  zvlášť v čiernobielej , zvlášť vo farebnej fotografii a v kategórii cykly a seriály. 
Pred  slávnostným vyhodnotením, 4. apríla o 17. 00, sa v Krajskom osvetovom stredisku v Nitre  stretli  amatérski fotografi a verejnosť s členmi odbornej poroty, ktorá viedla dialóg s autormi o výstavnej kolekcii.
Ocenené fotografie postupujú do krajského kola, ktoré sa uskutoční  v Nových Zámkoch a  odtiaľ do celoslovenského kola, ktoré sa bude konať  v novembri 2019 opäť  v Nitre.
Poslaním 47. ročníka súťaže AMFO, ktorej vyhlasovateľom je Národné osvetové centrum z poverenia MK SR, je podpora talentovaných tvorcov,  poskytovanie priestoru na prezentáciu ich tvorby, vzájomnú konfrontáciu, inšpiráciu a vzdelávanie v oblasti fotografického umenia. 
 
bližšie informácie:
Zdenka Smrečková
zdenka.smreckova@kosnr.sk, 0911 540 018
 
OCENENÍ AUTORI                              PDF  33 kB

VYSTAVUJÚCI AUTORI                      PDF  36 kB
 
KATALÓG VÝSTAVY                           PDF  2,7 MB
 
FOTOALBUM - foto: Peter Rafaj          PDF  16 MB 
 
PROPOZÍCIE NA STIAHNUTIE           PDF  65 kB
 
foto: Peter Majlát 
Nitrička
Janko Hraško
Moja Nitra
MY Noviny
Nitra 24
CE Television