Tvorivosť Foto a film Slovo a divadlo Hudba, spev, tanec Ľudové remeslá Menšinová kultúra Výtvarné umenie Súťaže Vzdelávanie Kluby Kurzy Podujatia Sociálna prevencia Verejné informácie

AMFO región 2018

04.03.2018 | 15:00:00

12.-30.4.2018 výstava fotografií regionálnej postupovej súťaže, vernisáž a vyhodnotenie 12.4. o 17.00, rozborový seminár od 16.00

Súťaž AMFO má svoju 46. ročnú tradíciu, vyhlasuje ju Národné osvetové centrum Bratislava z poverenia MK SR. 
Organizátorom regionálneho kola pre okresy Nitra, Šaľa a Zlaté Moravce je Krajské osvetové stredisko v Nitre.
Podmienkou účasti v tejto súťaži bolo pre autorov  predloženie vlastnej autorskej čiernobielej alebo farebnej fotografie požadovaných rozmerov.
Cieľom súťaže je poskytnúť autorom možnosti na  rozvoj ich umeleckej tvorivosti, priestor na prezentáciu, vzájomnú konfrontáciu a na vzdelávacie aktivity v oblasti fotografického umenia. 
 
Do tohtoročného regionálneho  kola bolo zaslaných z  3 okresov 290 fotografií a 5 multimediálnych prezentácií fotografií od 91 autorov.
Autori súťažili v 3 vekových kategóriách: do 16 rokov, do 21 rokov a nad 21 rokov. Najpočetnejšie bola zastúpená kategória farebnej fotografie nad 21 rokov.
 
Všetky fotografické práce hodnotila odborná porota, ktorá pracovala v zložení: 
predsedníčka: Mgr. art Petra Cepková, ArtD.,
                       fotografka, vysokoškolská pedagogička z Bratislavy,
členovia:         Ing. Alan Hyža,  fotograf z Bratislavy
                       Mgr. Jozef Peniak, PhD., fotograf pedagóg z Nitry.                           
 
Na výstave, ktorá potrvá do 30. apríla 2018 môžete vidieť viac ako stovku fotografií.
 
Ocenené fotografie postupujú do krajského kola,  ktoré sa uskutoční v júni v Nových Zámkoch.
 
Všetkých srdečne pozývame na prehliadku v pracovných dňoch od 10.00 do 17.00, okrem utorku.  
 
OCENENÍ AUTORI                          PDF  25 kB
 
VYSTAVUJÚCI AUTORI                  PDF 30 KB     
 
KATALÓG VÝSTAVY                        PDF  2 MB
 
FOTOALBUM Z VERNISÁŽE          PDF 10,7 MB
(foto: Paľo Čepček)
 
 
PLAGÁT NA STIAHNUTIE               PDF  3,2 MB
 
PROPOZÍCIE NA STIAHNUTIE       PDF 72 kB
 
PRIHLÁŠKA NA STIAHNUTIE         DOC 40 kB   ODT 21 kB
 
POPISKY NA STIAHNUTIE             DOC 111 kB  ODT 18 kB
Nitrička
Janko Hraško
Moja Nitra
MY Noviny
Nitra 24
CE Television