Tvorivosť Foto a film Slovo a divadlo Hudba, spev, tanec Ľudové remeslá Menšinová kultúra Výtvarné umenie Súťaže Vzdelávanie Kluby Kurzy Podujatia Sociálna prevencia Verejné informácie

ART KLUB

17.11.2017 | 16:00:00

14.12.2017, 16,30, Interpretácia umenia v galériách Košického kraja, Realistické a abstraktné prvky

 
otvorený klub pre neprofesionálnych výtvarníkov a pre každého, kto má rád výtvarné umenie, či už sa na ňom podieľa aktívne alebo pasívne.
 
Poslaním  stretnutí je  teoretická časť, zameraná na výtvarnú komunikáciu a interpretáciu umenia a dejín výtvarného umenia, konzultácia domácich výtvarných prác,  diskusia, výtvarné dialógy.
V roku 2017 sa na stretnutiach Art  klubu budeme venovať  interpretácii umenia v galériách - v   jednotlivých krajoch Slovenska. Upriamime pozornosť na artefakty z formálnej, obsahovej a estetickej stránky.
Súčasťou stretnutí budú i poznatky z teórie výtvarnej tvorby (Goetheho kruh, farba a svetlo, výtvarné výrazové prostriedky, kvantitatívne a kvalitatívne vzťahy...) Informácie budú mať charakter verbálnej a vizuálnej interpretácie.
 
lektorka: PaedDr. Eva Lehoťáková, PhD. z UKF
vložné:  2 € 
 
Stretnutia ART klubu v roku 2017:
12.1.    Novoročné stretnutie spojené s konzultáciami k súťaži REGION ART
             5. výročie ART klubu
9. 2.     Interpretácia výtvarnej  tvorby výstavy REGION ART 2017
            miesto: KS Večierka Šaľa, Družstevná ul.
9. 3.     Interpretácia umenia v galériách Nitrianskeho kraja
            Farebné spektrum, svetlo
6. 4.     Interpretácia umenia v galériách Bratislavského kraja
            Tvar, znakovosť, symbolickosť
11.5.    Interpretácia umenia v galériách Trnavského kraja
             Výtvarné výrazové prostriedky
15. 6.   Interpretácia umenia v galériách Trenčianskeho  kraja
             Kombinované techniky a inovatívne formy
             odovzdanie diel na kolektívnu výstavu ART klubu
7. 9.     Interpretácia umenia v galériách Žilinského kraja
             Kvalitatívne a kvantitatívne vzťahy
12. 10. Interpretácia umenia v galériách Prešovského kraja
             Kompozícia
9. 11.   Interpretácia umenia v galériách Banskobystrického kraja
             Nové formy a postupy
14.12. Interpretácia umenia v galériách Košického kraja
            Realistické a abstraktné prvky
 
Bližšie informácie vám radi poskytneme:
Z. Smrečková  0911 540 018,                            
                            zdenka.smreckova@kosnr.sk
Nitrička
Janko Hraško
Moja Nitra
MY Noviny
Nitra 24
CE Television