Tvorivosť Foto a film Slovo a divadlo Hudba, spev, tanec Ľudové remeslá Menšinová kultúra Výtvarné umenie Súťaže Vzdelávanie Kluby Kurzy Podujatia Sociálna prevencia Verejné informácie

Výtvarné dialógy

06.01.2019 | 12:00:00

17.1.2019 o 15.30, stretnutie pre neprofesionálnych výtvarníkov a priateľov výtvarného umenia

Poslaním  stretnutí v roku 2019 bude teoretická časť, zameraná na výtvarnú komunikáciu a interpretáciu dejín výtvarného umenia, konzultácia domácich výtvarných prác,  diskusia, výtvarné dialógy. V tomto roku sa zameriame na vzdelávacie a prezentačné výtvarné aktivity podporujúce kreativitu a umelecko-odborný rast účastníkov.
 
Stretnutia sú pre neprofesionálnych výtvarníkov, priateľov výtvarného umenia a pre každého, kto má rád umenie, či už sa na ňom podieľa aktívne alebo pasívne.
 
lektorka:  PaedDr. Eva Lehoťáková, PhD. z UKF
vstupné:  2 € 
 
 
Bližšie informácie vám radi poskytneme:
Z. Smrečková  0911 540 018,                            
                          zdenka.smreckova@kosnr.sk
Nitrička
Janko Hraško
Moja Nitra
MY Noviny
Nitra 24
CE Television