Tvorivosť Foto a film Slovo a divadlo Hudba, spev, tanec Ľudové remeslá Menšinová kultúra Výtvarné umenie Súťaže Vzdelávanie Kluby Kurzy Podujatia Sociálna prevencia Verejné informácie

ART KLUB

26.09.2018 | 18:00:00

15.11.2018 o 16.30, téma: Konzultácie k výtvarným dielam, informácie k súťažiam, papierové hranie

 
 
 
Poslaním  stretnutí v roku 2018 je teoretická časť, zameraná na výtvarnú komunikáciu a interpretáciu dejín výtvarného umenia, konzultácia domácich výtvarných prác,  diskusia, výtvarné dialógy. V tomto roku sa zameriame viac na návštevu galérií a výstav, kde sa budeme venovať interpretácii vystavených diel.

Otvorený klub pre neprofesionálnych výtvarníkov a pre každého, kto má rád výtvarné umenie, či už sa na ňom podieľa aktívne alebo pasívne.

lektorka: PaedDr. Eva Lehoťáková, PhD. z UKF
vložné:  2 € 
 
 
Bližšie informácie vám radi poskytneme:
Z. Smrečková  0911 540 018,                            
                            zdenka.smreckova@kosnr.sk
Nitrička
Janko Hraško
Moja Nitra
MY Noviny
Nitra 24
CE Television