Tvorivosť Foto a film Slovo a divadlo Hudba, spev, tanec Ľudové remeslá Menšinová kultúra Výtvarné umenie Súťaže Vzdelávanie Kluby Kurzy Podujatia Sociálna prevencia Verejné informácie

ART KLUB

04.02.2018 | 16:00:00

15.2.2018 o 16:30, počas súťaže Region art

Poslaním  stretnutí v roku 2018 bude teoretická časť, zameraná na výtvarnú komunikáciu a interpretáciu dejín výtvarného umenia, konzultácia domácich výtvarných prác,  diskusia, výtvarné dialógy. V tomto roku sa zameriame viac na návštevu galérií a výstav, kde sa budeme venovať interpretácii vystavených diel.

Ďalšie stretnutie sa uskutoční 15. februára o 16. 00 v KOS v Nitre - v rámci regionálnej výstavy výtvarných diel Region art, kde sa budeme venovať výstavnej  a ocenenej kolekcii diel.

Otvorený klub pre neprofesionálnych výtvarníkov a pre každého, kto má rád výtvarné umenie, či už sa na ňom podieľa aktívne alebo pasívne.
 
lektorka: PaedDr. Eva Lehoťáková, PhD. z UKF
vložné:  2 € 
 
 
Bližšie informácie vám radi poskytneme:
Z. Smrečková  0911 540 018,                            
                            zdenka.smreckova@kosnr.sk
Nitrička
Janko Hraško
Moja Nitra
MY Noviny
Nitra 24
CE Television