Tvorivosť Foto a film Slovo a divadlo Hudba, spev, tanec Ľudové remeslá Menšinová kultúra Výtvarné umenie Súťaže Vzdelávanie Kluby Kurzy Podujatia Sociálna prevencia Verejné informácie

Hvezdáreň v Nitre

08.07.2017 | 12:00:00

26.9. 19:15-21:15 pozorujeme Mesiac, Saturn a hviezdy a o 18:30 prednáška: Čo je vo vesmíre nášmu oku skryté, lektorka Michaela Zabákova

7. AUGUSTA ČIASTOČNÉ ZATMENIE MESIACA.
Tento úkaz sa dá veľmi pekne pozorovať voľnými očami, nie je potrebné mať ani žiaden ďalekohľad, preto nemáme plánované pozorovanie vo hvezdárni.
·       začiatok čiastočného zatmenia - 19:22 LSEČ
·       najväčšia fáza zatmenia           - 20:20
·       koniec čiastočného zatmenia    - 21:18
Z nášho územia budeme môcť pozorovať iba druhú časť zatmenia, nakoľko Mesiac u nás 7. augusta vychádza až o 20:09 a zapadne 8. augusta o 06:09. Veľkosť najväčšej fázy mesačného zatmenia bude 0,249. Pripájame aj ilustračný obrázok simulácie augustového zatmenia z astroprogramu.
 
ČO BUDEME POZOROVAŤ 26. SEPTEMBRA?
Takto môžeme vidieť pozorované objekty tento mesiac v našom ďalekohľade:
MESIAC   SATURN A JEHO MESIACE
 
V septembri si za priaznivých podmienok pozrieme aj hviezdu zo súhvezdia Lýry - Epsilon Lyrae, ktorú voľným okom vidíme ako slabšiu jednu hviezdu, ale po namierení na ňu ďalekohľadom zistíme, že ju v skutočnosti tvoria až 4 hviezdy, ktoré sú od nás vzdialené asi 160 svetlených rokov.

Ponúkame aj jednu dvojhviezdu zo súhvezdia Labute - Beta Cygni  s názvom Albireo, ktorú tiež voľným okom vidíme ako jednu hviezdu, ale ďalekohľad nám ju rozloží na dve a to každú inej farby. A na aké?... príďte sa pozrieť. Albireo je od nás vzdialené asi 385 svetelných rokov. "

Pozorovateľná z našej hvezdárne bude aj dvojhviezda z Veľkého voza Mizar - Alkor - príďte si na nej odskúšať ostrosť svojho zraku tak, ako to robili pozorovatelia v starých civilizáciách.

Ponúkame aj vizualizáciu oblohy so zobrazenými objektmi a súhvezdiami, ktoré bude 26. 9. 2017 možné vidieť nad južným obzorom – za bezoblačného počasia (foto - program Stellárium) 

vizualizácia oblohy 1            vizualizácia oblohy 2 
 
Teší nás, že Hvezdáreň pri KOS sa stáva miestom, kam ľudia chodia stráviť hodnotné chvíle, kam prídu rodinky s deťmi, mladé páry prežiť svoje rande, oslávenec narodením nájsť svoju hviezdu, ktorú dostal ako darček, kde ON požiada JU o ruku alebo budúca nevesta vezme svoje priateľky na rozlúčku so slobodou...snáď aby jej hviezdy vyveštili šťastnú budúcnosť... a tú prajeme vám všetkým, milí naši návštevníci. 
 
PLÁN ASTRONOMICKÝCH POZOROVANÍ A PODUJATÍ V KOS PRE VEREJNOSŤ 2017
v prípade priaznivého počasia môžeme na oblohe vidieť popísané objekty
10.01. 16:45-18:45 pozorujeme Mesiac + Venušu
  16:45 prednáška: Exoplanéty, lektor Ing. Roman Vaňúr 
07.02. 17:30-19:30 pozorujeme Mesiac + Venušu
  17:30 prednáška: Základy optiky - orientované na 
    parametre hobby ďalekohľadov, 
    lektor RNDr. Juraj Miššík
07.03. 18:15-20:15 pozorujeme Mesiac, Venušu a rodiace sa hviezdy
    v hmlovine Orion
19.03. 16:00-20:00 Medzinárodný deň hvezdární v KOS - filmy, 
    tvorivé dielne pre deti, Vesmír očami detí, 
    prednášky: História rakiet  a kozmonautiky 
    od prvopočiatku až po let na Mesiac - lektor Josef Říha
    Novinky z planetárneho výskumu v roku 2016 
    – lektor Ing. Roman Švihorík
04.04. 20:00-22:00 pozorujeme Mesiac + Jupiter + Merkúr
  20:00 prednáška: Venuša, lektorka Mgr. Mária Záborská
02.05. 20:30-22.00 pozorujeme Mesiac + Jupiter
  20:30 prednáška: Jupiter, lektorka Mgr. Mária Záborská
06.06. 21:15-22:45 pozorujeme Mesiac + Jupiter + Saturn 
 
 
a hviezdy Eta Lyrae a Albireo 
  21:15 prednáška: Významné medzníky v dejinách
    kozmonautiky, lektor Mgr. Peter Poliak
04.07. 21:30-23:00 pozorujeme Mesiac + Jupiter +Saturn + hviezdy...
    prednáška: Mytologický pôvod názvov súhvezdí
    lektor Ing. Juraj Miššík
26.09. 19:15-21:15 pozorujeme Mesiac + Saturn + hviezdy
  18:30 prednáška: Čo je vo vesmíre nášmu oku skryté
    o pozorovaní iných objektov ako planéty a Mesiac  
    s lektorkou Michaelou Zabákovou 
29.09. 18:30-21:30 Deň astronómie v Šali, MsKS Večierka
31.10. 17:00-19:00 pozorujeme Mesiac + Saturn
  17:00 prednáška: Čo je čo na oblohe -priblíženie 
    vesmírnych objektov (hviezdy, planéty, mesiace,  
    galaxie, hmloviny, atď.) a javov (meteory, zákryty,
    prelety satelitov, atď.) pojmov (kvazar, červený obor, 
    hnedý trpaslík, čierna diera, neutrónová hviezda)  
    s lektorom Ing. Romanom  Švihoríkom
28.11. 16:30-18:30 pozorujeme Mesiac + Saturn
  17:00 prednáška: Veľká opozícia planéty Mars v roku 2018. 
    Čo je možné vidieť cez ďalekohľad?
    s lektorom Doc. Ing. Gabrielom Okšom CSc. 
 
PLÁN ASTRONOMICKÝCH POZOROVANÍ A PODUJATÍ 2017 NA STIAHNUTIE
 

V prípade nepriaznivého počasia máme pre návštevníkov pripravené filmy s astronomickou tematikou a je možné viesť s lektorom – členom Slovenského zväzu astronómov, aj debatu na rôzne astronomické témy. Sme tu pre vás v každom počasí...

 
ČINNOSŤ V ROKU 2016
 
ASTRONOMICKÝ KLUB pre deti a mládež
 
AKO TO U NÁS VO HVEZDÁRNI FUNGUJE?
 
 
 
 
INFO:  jana.ondruskova@kosnr.sk
           0911 540 016, 037/ 733 59 88 
Nitrička
Janko Hraško
Moja Nitra
MY Noviny
Nitra 24
CE Television