Tvorivosť Foto a film Slovo a divadlo Hudba, spev, tanec Ľudové remeslá Menšinová kultúra Výtvarné umenie Súťaže Vzdelávanie Kluby Kurzy Podujatia Sociálna prevencia Verejné informácie

Hvezdáreň v Nitre

23.11.2017 | 12:00:00

28.11., 16:30-18:30 pozorujeme Mesiac + Saturn, prednáška:Veľká opozícia planéty Mars v roku 2018 s lektorom Doc. Ing. Gabrielom Okšom CSc., vstup 0,50 €

ČO BUDEME POZOROVAŤ 28. NOVEMBRA?
Takto môžeme vidieť pozorované objekty tento mesiac v našom ďalekohľade:
MESIAC   SATURN A JEHO MESIACE
 
Pozrieme sa aj na otvorenú hviezdokopu Plejády v súhvezdí Býka a dvojitú otvorenú hviezdokopu Chí a H v Perzeovi.
 
Ponúkame aj jednu dvojhviezdu zo súhvezdia Labute - Beta Cygni  s názvom Albireo, ktorú tiež voľným okom vidíme ako jednu hviezdu, ale ďalekohľad nám ju rozloží na dve a to každú inej farby. A na aké?... príďte sa pozrieť. Albireo je od nás vzdialené asi 385 svetelných rokov. "

Pozorovateľná z našej hvezdárne bude aj dvojhviezda z Veľkého voza Mizar - Alkor - príďte si na nej odskúšať ostrosť svojho zraku tak, ako to robili pozorovatelia v starých civilizáciách.

Ponúkame aj vizualizáciu oblohy so zobrazenými objektmi a súhvezdiami, ktoré bude 28. 11. 2017 možné vidieť nad južným obzorom – za bezoblačného počasia (foto - program Stellárium) 

vizualizácia oblohy 1            vizualizácia oblohy 2 
 
Teší nás, že Hvezdáreň pri KOS sa stáva miestom, kam ľudia chodia stráviť hodnotné chvíle, kam prídu rodinky s deťmi, mladé páry prežiť svoje rande, oslávenec narodením nájsť svoju hviezdu, ktorú dostal ako darček, kde ON požiada JU o ruku alebo budúca nevesta vezme svoje priateľky na rozlúčku so slobodou...snáď aby jej hviezdy vyveštili šťastnú budúcnosť... a tú prajeme vám všetkým, milí naši návštevníci. 
 
PLÁN ASTRONOMICKÝCH POZOROVANÍ A PODUJATÍ V KOS PRE VEREJNOSŤ 2017
v prípade priaznivého počasia môžeme na oblohe vidieť popísané objekty
10.01. 16:45-18:45 pozorujeme Mesiac + Venušu
  16:45 prednáška: Exoplanéty, lektor Ing. Roman Vaňúr 
07.02. 17:30-19:30 pozorujeme Mesiac + Venušu
  17:30 prednáška: Základy optiky - orientované na 
    parametre hobby ďalekohľadov, 
    lektor RNDr. Juraj Miššík
07.03. 18:15-20:15 pozorujeme Mesiac, Venušu a rodiace sa hviezdy
    v hmlovine Orion
19.03. 16:00-20:00 Medzinárodný deň hvezdární v KOS - filmy, 
    tvorivé dielne pre deti, Vesmír očami detí, 
    prednášky: História rakiet  a kozmonautiky 
    od prvopočiatku až po let na Mesiac - lektor Josef Říha
    Novinky z planetárneho výskumu v roku 2016 
    – lektor Ing. Roman Švihorík
04.04. 20:00-22:00 pozorujeme Mesiac + Jupiter + Merkúr
  20:00 prednáška: Venuša, lektorka Mgr. Mária Záborská
02.05. 20:30-22.00 pozorujeme Mesiac + Jupiter
  20:30 prednáška: Jupiter, lektorka Mgr. Mária Záborská
06.06. 21:15-22:45 pozorujeme Mesiac + Jupiter + Saturn 
 
 
a hviezdy Eta Lyrae a Albireo 
  21:15 prednáška: Významné medzníky v dejinách
    kozmonautiky, lektor Mgr. Peter Poliak
04.07. 21:30-23:00 pozorujeme Mesiac + Jupiter +Saturn + hviezdy...
    prednáška: Mytologický pôvod názvov súhvezdí
    lektor Ing. Juraj Miššík
26.09. 19:15-21:15 pozorujeme Mesiac + Saturn + hviezdy
  18:30 prednáška: Čo je vo vesmíre nášmu oku skryté
    o pozorovaní iných objektov ako planéty a Mesiac  
    s lektorkou Michaelou Zabákovou 
29.09. 18:30-21:30 Deň astronómie v Šali, MsKS Večierka 
31.10. 17:00-19:00 pozorujeme Mesiac + Saturn
  17:00 prednáška: Čo je čo na oblohe -priblíženie 
    vesmírnych objektov (hviezdy, planéty, mesiace,  
    galaxie, hmloviny, atď.) a javov (meteory, zákryty,
    prelety satelitov, atď.) pojmov (kvazar, červený obor, 
    hnedý trpaslík, čierna diera, neutrónová hviezda)  
    s lektorom Ing. Romanom  Švihoríkom
28.11. 16:30-18:30 pozorujeme Mesiac + Saturn
  17:00 prednáška: Veľká opozícia planéty Mars v roku 2018. 
    Čo je možné vidieť cez ďalekohľad?
    s lektorom Doc. Ing. Gabrielom Okšom CSc. 
 
PLÁN ASTRONOMICKÝCH POZOROVANÍ A PODUJATÍ 2017 NA STIAHNUTIE
 

V prípade nepriaznivého počasia máme pre návštevníkov pripravené filmy s astronomickou tematikou a je možné viesť s lektorom – členom Slovenského zväzu astronómov, aj debatu na rôzne astronomické témy. Sme tu pre vás v každom počasí...

ASTRONOMICKÝ KLUB pre deti a mládež
 
AKO TO U NÁS VO HVEZDÁRNI FUNGUJE?
 
 
 
 
 
 
INFO:  jana.ondruskova@kosnr.sk
           0911 540 016, 037/ 733 59 88 
Nitrička
Janko Hraško
Moja Nitra
MY Noviny
Nitra 24
CE Television