Tvorivosť Foto a film Slovo a divadlo Hudba, spev, tanec Ľudové remeslá Menšinová kultúra Výtvarné umenie Súťaže Vzdelávanie Kluby Kurzy Podujatia Sociálna prevencia Verejné informácie

Astronomické kluby pre deti, mládež a dospelých

15.02.2018 | 17:00:00

27.2.2018 (utorok) od 17:30 do 19:00

V minulom roku sme založili pre mladých záujemcov o astronómiu KLUB. Od 18.1. 2017 sme sa začali stretávať vždy v utorok od 17.30 do 19.00, s periodicitou každé dva týždne. Po roku fungovania môžeme povedať, že sa úspešne rozrastáme, až tak, že sme sa rozhodli klub rozšíriť na dve sekcie – Klub pre detiKlub pre mládež a dospelých, keďže naši nádejní budúci astronómovia sú rôzneho veku - od žiakov I. stupňa ZŠ po deviataka, dokonca sa k nám hlásia aj dospelí členovia :).  Kluby odborne zastrešujú astronómovia Miestnej organizácie Slovenského zväzu astronómov v Nitre.
Činnosť Astronomického klubu pre mládež a dospelých z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
 stretnutia sa konajú v Krajskom osvetovom stredisku v Nitre, Fatranská 3
 dvakrát do mesiaca – oba kluby - každý druhý utorok o 17.30, v trvaní cca 1,5 hod.
 vhodné pre začiatočníkov i pokročilých
 máme možnosť praktických pozorovaní vo hvezdárni KOS v Nitre
 poplatok je 0,50 € na stretnutie, prijímame aj kultúrne poukazy, platí sa polrok
  vcelku podľa počtu plánovaných podujatí I.- VI. a IX. - XII.
 
Za predchádzajúcich rok sme sa stihli počas 17-tich klubových stretnutí dotknúť tém – slnečná sústava, súhvezdia, Slnko, zatmenie Mesiaca, dejiny astronómie, história kozmonautiky, významní astronómovia a základy optiky, ďalekohľady. Témy budeme rozširovať, ale aj vracať sa k prebraným, aby sa nám to dobre uložilo do pamäte a aby sme priblížili témy rôznym vekovým kategóriám.
 
Dátumy stretnutí vychádzajú na rok 2018 nasledovne:
16.1., 30.1., 13.2., 27.2., 13.3., 27.3., 10.4., 24.4., 22.5., 5.6., 19.6., prázdniny, 11.9., 25.9., 9.10., 23.10., 6.11., 20.11., 4.12.                 
Klub je otvorený aj ďalším záujemcom.
 
informujte sa u nás a záujem, prosím, nahláste Jana Ondrušková
                                                                            jana.ondruskova@kosnr.sk 
                                                                            0911 540 016, 037 733 5988 
 
Nitrička
Janko Hraško
Moja Nitra
MY Noviny
Nitra 24
CE Television