Tvorivosť Foto a film Slovo a divadlo Hudba, spev, tanec Ľudové remeslá Menšinová kultúra Výtvarné umenie Súťaže Vzdelávanie Kluby Kurzy Podujatia Sociálna prevencia Verejné informácie

Astronomické kluby pre deti, mládež a dospelých

02.10.2018 | 14:00:00

23.10.2018 (utorok) od 17:30 do 19:00

V roku 2017 sme založili pre mladých záujemcov o astronómiu ASTRONOMICKÝ KLUB a začali sme sa stretávať vždy v utorok od 17.30 do 19.00, s periodicitou každé dva týždne. Po roku fungovania môžeme povedať, že sa klubová základňa úspešne rozrastá, až tak, že sme sa rozhodli klub rozšíriť na dve sekcie – Klub pre deti a Klub pre mládež a dospelých, keďže naši nádejní budúci astronómovia sú rôzneho veku - od žiakov I. stupňa ZŠ po deviataka, dokonca počas roka 2017 a 2018 sa k nám prihlásili aj dospelí záujemcovia.  Kluby odborne zastrešujú astronómovia Miestnej organizácie Slovenského zväzu astronómov v Nitre. Činnosť Astronomického klubu pre mládež a dospelých a nákup didaktických pomôcok z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, hlavný partner tejto aktivity. 

Kluby nemajú uzatvorenú formu, sú novým záujemcom otvorené počas celého roka, tzn., že záujemcovia môžu do nich vstúpiť, ale i vystúpiť v každom období realizácie.
§ stretnutia sa konajú v Krajskom osvetovom stredisku v Nitre, Fatranská 3
§ dvakrát do mesiaca – oba kluby - každý druhý utorok o 17.30, v trvaní cca 1,5 hod.
§ vhodné pre začiatočníkov i pokročilých
§ máme možnosť praktických pozorovaní vo hvezdárni KOS v Nitre
§ poplatok je 0,50 € na stretnutie, prijímame aj kultúrne poukazy, uvítame poplatok vcelku podľa počtu plánovaných podujatí I.- VI. a IX. – XII
 
V roku 2017 sme sa počas 17-tich klubových stretnutí dotkli tém – slnečná sústava, súhvezdia, Slnko, zatmenie Mesiaca, dejiny astronómie, história kozmonautiky, významní astronómovia, základy optiky a ďalekohľady. Témy rozširujeme, ale aj sa aj vraciame už k prebraným, aby sa informácie dobre uložili do pamäte a aby sme prispôsobili témy rôznym vekovým kategóriám.
 
Dátumy stretnutí vychádzajú na rok 2018 nasledovne:
16.1. kvôli chorobe zmenený na 23.1., 30.1., 13.2., 27.2., 13.3., 27.3., 10.4., 24.4., 22.5., 5.6., 19.6., prázdniny, 11.9., 25.9., 9.10., 23.10., 6.11., 20.11., 4.12.                 
 
Klub je otvorený aj ďalším záujemcom.
 
informujte sa u nás a záujem, prosím, nahláste Jana Ondrušková
                                                                            jana.ondruskova@kosnr.sk 
                                                                            0911 540 016 
 
Nitrička
Janko Hraško
Moja Nitra
MY Noviny
Nitra 24
CE Television