Tvorivosť Foto a film Slovo a divadlo Hudba, spev, tanec Ľudové remeslá Menšinová kultúra Výtvarné umenie Súťaže Vzdelávanie Kluby Kurzy Podujatia Sociálna prevencia Verejné informácie

Astronomický klub pre deti a mládež

10.07.2017 | 10:00:00

12.9.2017 (utorok) od 17.30 do 19.00

18.1.2017 sme sa stretli s mladými záujemcami o astronómiu a ich rodičmi a spoločne sme sa zhodli na pravidelnom stretávaní sa. Počet mladých astronómov je zatiaľ 13, sú rôzneho veku, od žiakov 3. ročníka po ôsmaka. Na stretnutí si okrem predstavenia svojej osoby povedali aj o plánovanom obsahu vzdelávania sa a hlavne určili si klubový deň (šlo to celkom hladko, obávali sme sa, že sa všetci nezhodnú na jednom dni), ale prekvapivo všetkým vyhovoval utorok o 17.30., s periodicitou každé dva týždne. A zhodli sme sa aj na navrhovanej zmene názvu z krúžku na KLUB... môže byť? Ak by sa k nám chcel ešte niekto pridať, nech dlho neváha... 
 
Dátumy stretnutí vychádzajú prvý polrok nasledovne: 31.1., 14.2., 28.2., 14.3., 28.3., 11.4., 25.4., 9.5., 23.5., 6.6., 20.6., 12.9., 26.9., 10.10., 24.10., 7.11., 21.11., 5.12.2017
Klub odborne zastrešujú astronómovia Miestnej organizácie Slovenského zväzu astronómov v Nitre
 
¾ stretnutia sa konajú v Krajskom osvetovom stredisku v Nitre, Fatranská 3
¾ dvakrát do mesiaca – každý druhý utorok o 17.30, v trvaní cca 1,5 hod.
¾ pre začiatočníkov i pokročilých
    (zatiaľ sú takmer všetci začiatočníci, jeden mierne pokročilý)
¾ súčasťou môže byť na základe záujmu aj príprava na súťaž Čo vieš o hviezdach?
¾ máme možnosť praktických pozorovaní vo hvezdárni KOS v Nitre
¾ poplatok je 0,50 € na stretnutie, prijímame aj kultúrne poukazy
 
informujte sa u nás a záujem, prosím, nahláste 
na jana.ondruskova@kosnr.sk alebo na 0911 540 016, 037 733 5988 – Jana Ondrušková
Nitrička
Janko Hraško
Moja Nitra
MY Noviny
Nitra 24
CE Television