Tvorivosť Foto a film Slovo a divadlo Hudba, spev, tanec Ľudové remeslá Menšinová kultúra Výtvarné umenie Súťaže Vzdelávanie Kluby Kurzy Podujatia Sociálna prevencia Verejné informácie

Vzdelávanie v astronómii

06.02.2019 | 09:00:00

26.3.2019, 16:30-17:15 Úvod do astronómie pre začiatočníkov od 6 rokov, 17:30 -18:15 Úvod do astronómie pre mierne pokročilých od 6 rokov; 17:30-19:00 Astro-klub pre pokročilých

Keďže v minulom roku prejavilo o astronómiu záujem viacero malých detí, prispôsobili sme sa a v utorok 15.1.2019 otvárame vzdelávacie cykly 
 
1. Úvod do astronómie pre začiatočníkov od 6 rokov
3-mesačný vzdelávací cyklus každý druhý utorok okrem prázdnin /16:30 - 17:15 = 45 min.
15.1. - 26.03.2019 =   5 stretnutí x 1,00 € = 5,00 € (15.1.,29.1.,12.2.,12.3.,26.3.)
09.4. - 18.06.2019 =   5 stretnutí x 1,00 € = 5,00 € (9.4.,7.5.,21.5.,4.6.,18.6.)
10.9. – 05.11.2019 =  5 stretnutí x 1,00 € = 5,00 € (10.9.,24.9.,8.10.,22.10.,5.11.)
platba jednorázovo na prvom stretnutí
 
2. Úvod do astronómie pre mierne pokročilých od 6 rokov
3-mesačný vzdelávací cyklus každý druhý utorok okrem prázdnin /17:30 - 18:15 = 45 min. 
15.1. - 26.03.2019 = 5 stretnutí x 1,00 € = 5,00 € (15.1.,29.1.,12.2.,12.3.,26.3.)
09.4. - 18.06.2019 = 5 stretnutí x 1,00 € = 5,00 € (9.4.,7.5.,21.5.,4.6.,18.6.)
10.9. - 05.11.2019 = 5 stretnutí x 1,00 € = 5,00 € (10.9.,24.9.,8.10.,22.10.,5.11.)
platba jednorázovo na prvom stretnutí
 
3. Astro-klub pre pokročilých = 2,00 € na stretnutie / 90 min.
celoročný vzdelávací cyklus každý druhý utorok okrem prázdnin /15.1. - 19.11.2019/ 17:30 - 19:00
15.1. – 26.03.2019 = 5 stretnutí x 2,00 € = 10,00 € (15.1.,29.1.,12.2.,12.3.,26.3.)
09.4. - 18.06.2019 = 5 stretnutí x 2,00 € = 10,00 € (9.4.,7.5.,21.5.,4.6.,18.6.)
24.9. - 19.11.2019 = 5 stretnutí x 2,00 € = 10,00 € (24.9.,8.10.,22.10.,5.11.,19.11.)
platba štvrťročne v prvý deň štvrťroku: 15.1., 9.4. a 24.9. - bonus Voľná vstupenka do hvezdárne na zaplatený na štvrťrok
 
Kluby odborne zastrešujú astronómovia Miestnej organizácie Slovenského zväzu astronómov v Nitre.
 
záujem, prosím, nahláste: Jana Ondrušková
                                           0911 540 016 
                                        jana.ondruskova@kosnr.sk
 
Nitrička
Janko Hraško
Moja Nitra
MY Noviny
Nitra 24
CE Television