Tvorivosť Foto a film Slovo a divadlo Hudba, spev, tanec Ľudové remeslá Menšinová kultúra Výtvarné umenie Súťaže Vzdelávanie Kluby Kurzy Podujatia Sociálna prevencia Verejné informácie

Cineama18SKworkshopVidea

15.03.2018 | 09:00:00

WORKSHOP Dvakrát meraj a raz strihaj
 
     
Smoliar                                                     Nevydarený plán
 
     
Rýchla radosť                                           Workshop
 
 
Peňaženka
 
 
WORKSHOP  Videotvor
 
Videotvor klip
Nitrička
Janko Hraško
Moja Nitra
MY Noviny
Nitra 24
CE Television