Tvorivosť Foto a film Slovo a divadlo Hudba, spev, tanec Ľudové remeslá Menšinová kultúra Výtvarné umenie Súťaže Vzdelávanie Kluby Kurzy Podujatia Sociálna prevencia Verejné informácie

CINEAMA 2018

15.03.2018 | 10:00:00

8.-10. júna - 26. ročník celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky amatérskej filmovej tvorby, miesto konania Mlyny Cinemas a Krajské osvetové stredisko v Nitre

Hlavným cieľom 26. ročníka bola prezentácia amatérskej kinematografie na Slovensku za posledný rok prostredníctvom tvorby talentovaných  a zanietených jednotlivcov a kolektívov.
Súťaž, ktorú  každoročne vyhlasuje Národné osvetové centrum v Bratislave, z poverenia MK SR  vytvára  priestor pre odborný rast  účastníkov, pre  ďalší rozvoj ich umeleckej tvorivosti a  technickej vyspelosti. Počas troch dní sa uskutočnili vzdelávacie  aktivity,  diskusie, individuálne konzultácie, rozborové semináre, filmové workshopy a  2. medzinárodná konferencia.
 
Filmový maratón pozostával z 97 súťažných filmov od 145 autorov z 8 krajov Slovenska.  Počas dvoch dní bolo odprezentovaných v 3 vekových kategóriách 26 animovaných, 27 hraných, 7 reportážnych, 15 dokumentárnych, 9 experimentálnych, 8 videoklipov a 5 minútových snímok.
Obohatením  boli i nesúťažné filmy z Čiech a zo svetového festivalu UNICA.
 
Odborná porota, ktorá pracovala v zložení:
predseda doc. Mgr. Anton Szomolányi, Art.D.
                Mgr. art. Dušan Bustin  
                Dr.hab. Jadwiga Hučková
                Mgr. Tomáš Hučko, Art.D
                Mgr. Michal Vrbňák
 
udelila 1 Hlavnú  cenu, ktorú získal autor z Nitry Jakub Chochula. V  jednotlivých vekových i žánrových kategóriách udelili ceny a čestné uznania. Spolu až 32 cien a 24 čestných uznaní. Celým podujatím znela zvučka, ktorá bola v symbióze s grafickým vizuálom Cineamy 2018.
 
filmové workshopy:
Dvakrát meraj a raz strihaj
Hlavnou charakteristikou workshopu, ktorý viedli Mgr. art. Ivan Vredík a Mgr. Roman Varga,  bola myšlienka ako môže strih filmu pomôcť alebo uškodiť,  ako si pri strihu poradiť,  keď je materiál zle natočený,  ako pomocou strihu zlepšiť dojem z filmu. Účastníci mali pripravený ukážkový filmový materiál, ale mali možnosť si priniesť i svoj a odkonzultovať ho s porotcami i v skupine filmových tvorcov. V druhej časti, ktorá pokračovala, v sobotu natáčali  jednoduchý dej,   pod vedením lektorov, strihali a  pripravili materiál prezentáciu.  
 
VIDEOTVOR
Lektorka workshopu  Mgr. Janka Mináriková, Art.D. mala za cieľ s účastníkmi tvorivo pristúpiť k zadanej téme, natočiť a postrihať videoklip v špecifických podmienkach. Prihlásení účastníci pracovali s   konkrétnou skladbou, vymýšľali videoklip, ktorý  následne zrealizovali - natočili a postrihali. Techniku mali  k dispozícii. Nakrúcali za  úplnej tmy, s využitím camery obscury.  Používali baterky a malé biele, bledé alebo strieborné predmety do 15 cm, ktoré sa dali zavesiť. V sobotu strihali a  pripravovali filmový materiál na prezentáciu.
 
Výsledky oboch workshopov mohli návštevníci vidieť na  slávnostnom vyhodnotení  9. júna 2018 v Mlyny Cineamas v Nitre.
 
Kamera, klapka, akcia
Výstava fotografií z uplynulých ročníkov CINEAMY sa konala v KOS v  Nitre. Na fotografiách bola zaznamenaná atmosféra, jednotlivé momenty  a priebeh troch ročníkov celoštátneho filmového podujatia. Vystavený bol aj  propagačný materiál, plagáty, katalógy a filmové pomôcky. Celú výstavu i podujatie dopĺňala filmová klapka s aktuálnym vizuálom  26. ročníka.  
 
Minulosť pre budúcnosť - 2. medzinárodná konferencia
Uskutočnila sa v priestoroch KOS v Nitre 10. júna 2018. Vystúpilo 10 prednášajúcich, ktorí sa venovali rôznym témam. Konferencia sa symbolicky začala príspevkom o Kinopríbehu Nitra, ktorú predniesol Mgr. Juraj Novák. Pokračovala témou    Procesu digitalizácie filmových diel v NOC , ktorú otvorila Mgr. Lucia Ditmarová. Za hosťa z Českej republiky sa predstavil Ing. Jaroslav Kolčava, ktorý hovoril O systéme národných súťaží Český videosalón a Zlaté slunce. Dr. hab. Jadwiga Hučková, z Poľska predostrela tému Načo nám je po viac než sto rokoch dobrý film. Wolfgang Freier z  Nemecka, člen výboru UNICA referoval o amatérskych  filmových kluboch – o ich minulosti, súčasnosti a budúcnosti. V ďalších príspevkoch odozneli myšlienky o tom,  ako sa dá urobiť dobrý film aj bez peňazí od Mgr. Bc. Janky Minárikovej, Art.D.,  No money, no movie?, Mgr. art. Ivan Vredík sa venoval téme Od políčka ku framu,  o vývoji amatérskeho filmu, Dominik Györgyi,  mladý filmár, ktorý študuje na FAMU v Prahe  predstavil tému Zbavme sa strachu z tvorby, určenú všetkým amatérskym tvorcom, doc. Mgr. Anton Szomolányi, Art.D. predniesol príspevok na tému:  Čo potrebujeme, aby sme nakrútili dobrý film na „malú kameru“ a za málo peňazí a Mgr. Tomáš Hučko, PhD., prednášal o  amatérskom  dokumentárnom filme, o možnostiach a hodnotách amatérskych dokumentov.
Celá konferencia sa niesla v príjemnej pracovnej filmovej atmosfére a prítomní oceňovali možnosť vyjadriť sa k aktuálnej situácii v oblasti amatérskeho filmu na Slovensku.
Prítomní obdržali zborník z 1. ročníka medzinárodnej konferencie.
Z aktuálneho ročníka pripravujeme tlačenú podobu zborníka, ktorý bude opäť doplnený o  fotografie a fakty zo súťaže. 
 
VÝSLEDKOVÁ LISTINA NA STIAHNUTIE        PDF 34 kB
 
KOLEKCIA FILMOV VYBRATÝCH NA UNICU    PDF 15 kB
 
BULLETIN NA STIAHNUTIE                               PDF 1,9MB
 
VIDEA VYTVORENÉ POČAS WORKSHOPOV 
 
ATMOSFÉRA NA PODUJATÍ - video
 
PROGRAM NA STIAHNUTIE     PDF 50 kB
 
odborný garant a vyhlasovateľ súťaže:
Národné osvetové centrum Bratislava, z poverenia Ministerstva kultúry SR
 
organizačný garant:
Krajské osvetové stredisko v Nitre
 
POZVÁNKA NA STIAHNUTIE      PDF 260 kB 
 
PLAGÁT NA STIAHNUTIE           PDF 266 kB
 
SITUAČNÁ MAPA NITRY            PDF 871 kB 
 
 
 
info:     Zdenka Smrečková
tel.:      0911 540 018
e-mail: zdenka.smreckova@kosnr.sk
 
Nitrička
Janko Hraško
Moja Nitra
MY Noviny
Nitra 24
CE Television