Tvorivosť Foto a film Slovo a divadlo Hudba, spev, tanec Ľudové remeslá Menšinová kultúra Výtvarné umenie Súťaže Vzdelávanie Kluby Kurzy Podujatia Sociálna prevencia Verejné informácie

Čítať – rozumieť – prednášať

08.11.2018 | 11:30:09

Seminár o Umeleckom prednese poézie a prózy

Tvorivý seminár pre pedagógov slovenského jazyka, so zámerom poskytnúť svojim žiakom, recitátorom literárny zážitok z textu a zamerať sa na vhodný výber, oboznámiť sa s prostriedkami prednesu (práca s emóciou, verbálne, neverbálne prostriedky, prenos zážitku na poslucháča) a ich využitím. Súčasťou budú video ukážky jednotlivých prednesov a prístupov.
 
Lektorkou semináru bude Renáta Jurčová, DiS.art., recitátorka,  režisérka a herečka Teater Komika. 
 
  9.11.2018 – ZŠ s Mš Jozefa Murgaša, Horná 22, Šaľa
16.11.2018 – ZŠ Pribinova 1, Zlaté Moravce
  7.12.2018 – Krajské osvetové stredisko v Nitre
 
PRIHLÁŠKA NITRA NA STIAHNUTIE                     DOC 47 kB  ODT 16 kB
 
PRIHLÁŠKA ŠAĽA NA STIAHNUTIE                       DOC 46 kB  ODT 17 kB
 
PRIHLÁŠKA ZLATÉ MORAVCE NA STIAHNUTIE  DOC 47 kB  ODT 16 kB
 
Info:  Mgr. Zuzana Pintérová
         037 653 25 44, 0911 540 017
         zuzana.pinterova@kosnr.sk
Nitrička
Janko Hraško
Moja Nitra
MY Noviny
Nitra 24
CE Television