Tvorivosť Foto a film Slovo a divadlo Hudba, spev, tanec Ľudové remeslá Menšinová kultúra Výtvarné umenie Súťaže Vzdelávanie Kluby Kurzy Podujatia Sociálna prevencia Verejné informácie

Čo vieš o hviezdach? 2018

12.02.2018 | 09:00:00

marec 2018 - okresné kolá vedomostnej astronomickej súťaže pre žiakov ZŠ, SŠ a 8-ročných gymnázií okresov NR, SA, ZM

Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove vyhlásila 28. ročník celoslovenskej vedomostnej súťaže.
Krajské osvetové stredisko v Nitre organizuje okresné kolá v okresoch Nitra, Šaľa, Zlaté Moravce nasledovne:
 
okres Šaľa                  – 12.3.2018 o 9.00    VYHODNOTENIE   PDF 205 kB
v Kultúrnom stredisku Večierka, Družstevná ulica 3, Šaľa
 
okres Zlaté Moravce – 15.3.2018 o 9.00     
v CVČ Zlaté Moravce, Rovňanova 7
 
okres Nitra                  –28.03.2018 o 9.00  
v Krajskom osvetovom stredisku v Nitre, Fatranská 3, Nitra
 
Súťaž je určená pre jednotlivcov, záujemcov o astronómiu z radov žiakov, ktorých prihlasuje do súťaže škola, ktorú navštevujú.
 
Súťaži sa v troch vekových kategóriách:
1. kategória  žiaci ZŠ - 4. - 6. ročník a 1. ročník 8 - ročného gymnázia
2. kategória  žiaci ZŠ - 7. - 9. ročník a 2. - 4. ročník 8 - ročného gymnázia
3. kategória  žiaci SŠ, gymnázií a 5. - 8. ročník 8 - ročného gymnázia
Podmienky súťaže - propozície a prihláška sú uvedené nižšie na stiahnutie.
 
Dúfame, že v školách sú šikovní žiaci, ktorých oslovil svet astronómie a majú chuť si vyskúšať svoje sily s inými rovesníkmi. Prví traja postúpia do krajského kola, ktoré sa bude konať v 26. apríla 2018 (termín vyhlasuje SÚH v Hurbanove) a tí najlepší budú reprezentovať školu v celoslovenskom kole súťaže v júni.
 
Info: Jana Ondrušková, 037/733 59 88, 0911 540 016, jana.ondruskova@kosnr.sk
 
PRIHLÁŠKY A ŠTATÚT NA STIAHNUTIE:
 
OKRES ŠAĽA                        PROPOZÍZCIE   PDF 30 kB
 
                                               PRIHLÁŠKA       DOC 27 kB   ODT 16 kB
 
OKRES ZLATÉ MORAVCE  PROPOZÍCIE     PDF  30 kB
 
                                              PRIHLÁŠKA       DOC 27 kB  ODT 16 kB
 
OKRES NITRA                     PROPOZÍZCIE   PDF 29 kB
 
                                              PRIHLÁŠKA       DOC 27 kB   ODT 16 kB
Nitrička
Janko Hraško
Moja Nitra
MY Noviny
Nitra 24
CE Television