Tvorivosť Foto a film Slovo a divadlo Hudba, spev, tanec Ľudové remeslá Menšinová kultúra Výtvarné umenie Súťaže Vzdelávanie Kluby Kurzy Podujatia Sociálna prevencia Verejné informácie

Čo vieš o hviezdach? 2018

31.12.2017 | 12:00:00

marec 2018 - okresné kolá vedomostnej astronomickej súťaže pre žiakov ZŠ, SŠ a 8-ročných gymnázií okresov NR, SA, ZM

Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove vyhlásila 28. ročník celoslovenskej vedomostnej súťaže.
Krajské osvetové stredisko v Nitre organizovalo okresné kolá v okresoch Nitra, Šaľa, Zlaté Moravce nasledovne:
 
okres Šaľa                  – 12.3.2018 o 9.00    VYHODNOTENIE   PDF 205 kB
v Kultúrnom stredisku Večierka, Družstevná ulica 3, Šaľa
 
okres Zlaté Moravce – 15.3.2018 o 9.00    VYHODNOTENIE    PDF   73 kB 
v CVČ Zlaté Moravce, Rovňanova 7
 
okres Nitra                  –28.03.2018 o 9.00  VYHODNOTENIE    PDF   49 kB
v Krajskom osvetovom stredisku v Nitre, Fatranská 3, Nitra
 
Súťaž bola určená pre jednotlivcov, záujemcov o astronómiu z radov žiakov, ktorých prihlasovala do súťaže škola, ktorú navštevujú.
 
Súťažilo sa v troch vekových kategóriách:
1. kategória  žiaci ZŠ - 4. - 6. ročník a 1. ročník 8 - ročného gymnázia
2. kategória  žiaci ZŠ - 7. - 9. ročník a 2. - 4. ročník 8 - ročného gymnázia
3. kategória  žiaci SŠ, gymnázií a 5. - 8. ročník 8 - ročného gymnázia
 
Ukázalo sa, že v školách sú šikovní žiaci, ktorých oslovil svet astronómie a mali chuť si vyskúšať svoje sily s inými rovesníkmi. Prví traja z každej kategórie postúpili do krajského kola, ktoré sa konalo 26. apríla 2018 (termín vyhlasuje SÚH v Hurbanove) v KOS v Nitre a tí najlepší reprezentujú školu v celoslovenskom kole súťaže v júni.
 
V krajskom kole naši súťažiaci z okresov Nitra, Šaľa a Zlaté Moravce boli veľmi úspešní, lebo obsadili sedem postupujúcich miest z deviatich:
V I. kategórii získal 2. miesto Matúš Želiba zo ZŠ Mojmírova  Z. Moravce a 3. miesto Matúš Kováč zo ZŠ Levická Vráble.
V II. kategórii obsadili „naši“ všetky tri ocenené miesta: 1. miesto s vysokým počtom bodov má Matúš Miškovič zo ZŠ Levická Vráble, 2. miesto Martin Fehérváry zo ZŠ Zbehy a 3. miesto Viliam Záborský zo ZŠ sv. Marka Nitra.
V III. kategórii máme dvoch úspešných výhercov z vrábelského Gymnázia : 1. miesto si zaslúžene a s veľkým náskokom vybojoval Samuel Buranský a 2. miesto Martin Max.
 
V celoslovenskom kole, organizovanom Slovensku ústrednou hvezdárňou v Hurbanove, svoje vedomosti v júni potvrdili a na jednom z troch miest sa umiestnili traja súťažiaci, všetci za okres Nitra::
I.  kategória,  1. miesto – Matúš KOVÁČ, ZŠ Levická Vráble
II. kategória,  3. miesto – Matúš MIŠKOVIČ, ZŠ Levická Vráble
III. kategória, 3. miesto Samuel BURANSKÝ, Gymnázium Vráble
 
VŠETKÝM ÚSPEŠNÝM SÚŤAŽIACIM GRATULEJEME! 
 
Info: Jana Ondrušková, 0911 540 016, jana.ondruskova@kosnr.sk
 
 
Nitrička
Janko Hraško
Moja Nitra
MY Noviny
Nitra 24
CE Television