Tvorivosť Foto a film Slovo a divadlo Hudba, spev, tanec Ľudové remeslá Menšinová kultúra Výtvarné umenie Súťaže Vzdelávanie Kluby Kurzy Podujatia Sociálna prevencia Verejné informácie

Čo vieš o hviezdach? 2019

25.01.2019 | 15:00:00

marec 2019 - okresné kolá vedomostnej astronomickej súťaže pre žiakov ZŠ, SŠ, 8-roč. a 5-roč. gymnázií okresov NR, SA, ZM

Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove vyhlásila 29. ročník celoslovenskej vedomostnej súťaže.
Krajské osvetové stredisko v Nitre organizuje okresné kolá v okresoch Nitra, Šaľa, Zlaté Moravce nasledovne:
 
okres Nitra                  –11. 03. 2019 o 9.00  
v Krajskom osvetovom stredisku v Nitre, Fatranská 3, Nitra
 
okres Zlaté Moravce – 12. 3. 2019 o 9.00     
v CVČ Zlaté Moravce, Rovňanova 7
 
okres Šaľa                  – 14. 3. 2019 o 9.00    
v Kultúrnom stredisku Večierka, Družstevná ulica 3, Šaľa
 
Súťaž je určená pre jednotlivcov, záujemcov o astronómiu z radov žiakov, ktorých musí prihlásiť do súťaže škola, ktorú navštevujú.
 
Súťaži sa v troch vekových kategóriách:
1. kategória - žiaci základných škôl 4.- 6. ročník a 1. ročník 8-ročného gymnázia
2. kategória - žiaci základných škôl 7.- 9. ročník a 2.- 4. ročník. 8-roč. gymnázia a 1. ročník 5-roč. gymnázia
3. kategória - žiaci stredných škôl, gymnázií, 5.- 8. ročník 8-roč. gymnázia a 2. - 5. ročník 5-roč. gymnázia
Podmienky súťaže - propozície a prihláška sú uvedené nižšie na stiahnutie.
 
Dúfame, že v školách sú šikovní žiaci, ktorých oslovil svet astronómie a majú chuť si vyskúšať svoje sily s inými rovesníkmi. Prví traja postúpia do krajského kola, ktoré sa bude konať v apríli 2019 (termín vyhlasuje SÚH v Hurbanove) a tí najlepší budú reprezentovať školu v celoslovenskom kole súťaže v júni.
 
NA STIAHNUTIE:                  PROPOZÍCIE           PRIHLÁŠKY
 
OKRES NITRA                         PDF  29 kB              DOC 27 kB   ODT  14 kB      
 
OKRES ZLATÉ MORAVCE     PDF  30 kB              DOC 27 kB   ODT  14 kB 
 
OKRES ŠAĽA                          PDF  30 kB              DOC 27 kB   ODT  14 kB
 
 
Info: Jana Ondrušková,  0911 540 016, jana.ondruskova@kosnr.sk
Nitrička
Janko Hraško
Moja Nitra
MY Noviny
Nitra 24
CE Television