Tvorivosť Foto a film Slovo a divadlo Hudba, spev, tanec Ľudové remeslá Menšinová kultúra Výtvarné umenie Súťaže Vzdelávanie Kluby Kurzy Podujatia Sociálna prevencia Verejné informácie

Čo vieš o hviezdach? 2019

01.01.2019 | 12:00:00

11.,12. a 14.3.2019 - okresné kolá vedomostnej astronomickej súťaže pre žiakov ZŠ, SŠ, 8-roč. a 5-roč. gymnázií okresov NR, ZM, SA

Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove vyhlásila 29. ročník celoslovenskej vedomostnej súťaže.
Krajské osvetové stredisko v Nitre zorganizovalo okr. kolá v okresoch Nitra, Zlaté Moravce, Šaľa nasledovne:
 
okres Nitra                  –11. 03. 2019 o 9.00  
v Krajskom osvetovom stredisku v Nitre, Fatranská 3, Nitra
 
okres Zlaté Moravce – 12. 3. 2019 o 9.00     
v CVČ Zlaté Moravce, Rovňanova 7
 
okres Šaľa                  – 14. 3. 2019 o 9.00    
v Kultúrnom stredisku Večierka, Družstevná ulica 3, Šaľa
 
Súťaž bola určená pre jednotlivcov, záujemcov o astronómiu z radov žiakov ZŠ a SŠ. 
 
Súťažilo sa v troch vekových kategóriách:
1. kategória - žiaci základných škôl 4.- 6. ročník a 1. ročník 8-ročného gymnázia
2. kategória - žiaci základných škôl 7.- 9. ročník a 2.- 4. ročník. 8-roč. gymnázia a 1. ročník 5-roč. gymnázia
3. kategória - žiaci stredných škôl, gymnázií, 5.- 8. ročník 8-roč. gymnázia a 2. - 5. ročník 5-roč. gymnázia
Podmienky súťaže - propozície a prihláška sú uvedené nižšie na stiahnutie.
 
Prví traja najlepší postúpili do krajského kola, ktoré organizuje Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove (SÚH) 2.5. 2019 v priestoroch KOS v Nitre (pozvánky zasiela SÚH.
 
NA STIAHNUTIE:                  PROPOZÍCIE         VÝSLEDKY
 
OKRES NITRA                         PDF  29 kB            PDF     72 kB      
 
OKRES ZLATÉ MORAVCE     PDF  30 kB            PDF     71 kB
 
OKRES ŠAĽA                          PDF  30 kB            PDF    72 kB
 
 
Info: Jana Ondrušková,  0911 540 016, jana.ondruskova@kosnr.sk
Nitrička
Janko Hraško
Moja Nitra
MY Noviny
Nitra 24
CE Television