Tvorivosť Foto a film Slovo a divadlo Hudba, spev, tanec Ľudové remeslá Menšinová kultúra Výtvarné umenie Súťaže Vzdelávanie Kluby Kurzy Podujatia Sociálna prevencia Verejné informácie

Dekáda

30.10.2017 | 09:00:00

1.-30.11.2017, pozývame vás na výstavu Fotoklubu Šaľa do N Centra Nitra, sprievodné podujatie celoštátnej postupovej súťaže amatérskej fotografickej tvorby AMFO 2017

Autormi fotografií sú  členovia Fotoklubu  Šaľa, Martin Jakuš, Rubin Kostov, Branislav Pištek, Jakub Šperka, Lenka Tamaškovičová a Tibor Vanko.
 
Prezident Fotoklubu Šaľa Rubin Kostov k prezentácii ich fotografií na výstave dodáva:
"Veríme, že naša tvorba, cit pre detail a trpezlivosť , ktorej výsledkom sú fotografie na ktoré práve pozeráte polahodia každému, i oku náročného diváka. Ako samotný názov výstavy napovedá, je zorganizovaná  pri príležitosti  10. výročia  založenia občianskeho združenia Fotoklub Šaľa, ktoré  od svojho začiatku úspešne odovzdáva skúsenosti záujemcom o fotografiu nielen na klubových stretnutiach, ale aj fotokrúžkom pod vedením svojho prezidenta. Ďalším splneným cieľom združenia je  založenie prvej galérie v meste Šaľa, čo sa aj vďaka sponzorom a Nitrianskej komunitnej nadácii podarilo. V neposlednom rade občianske združenie Fotoklub Šaľa svojou činnosťou dokumentuje a reprezentuje mesto Šaľa a Nitriansky kraj, čoho dôkazom je aj množstvo úspešných výstav a súťaží, ktoré fotoklub zorganizoval. Z niektorých sa dokonca stali nové tradície. Napríklad pravidelná výstava s názvom Šaľania na cestách, ktorá sa od založenia každoročne realizuje na prelome rokov. Prezentuje voľnú tvorbu členov fotoklubu počas ich potuliek a ciest svetom. Jej  tohtoročná predpremiéra sa koná v novembri - počas Mesiaca fotografie."

 

Výstavu fotografií si môžu návštevníci pozrieť v Nitre, v N Centre , Akademická 1651/1A,  Nitra,  do 30. novembra 2017
Nitrička
Janko Hraško
Moja Nitra
MY Noviny
Nitra 24
CE Television