Tvorivosť Foto a film Slovo a divadlo Hudba, spev, tanec Ľudové remeslá Menšinová kultúra Výtvarné umenie Súťaže Vzdelávanie Kluby Kurzy Podujatia Sociálna prevencia Verejné informácie

Divadelné dialógy

29.06.2017 | 12:00:00

14.9.2017, 19.00, átrium Krajského osvetového strediska v Nitre

PROGRAM:
19.00 otvorenie výstavy divadelnej fotografie - Výstava na motúze
19.15 diskusia - Amatérske divadlo prečo?
20.00 inscenácia OSTROV DS MoDRé TRaKy, Vráble, réžia Štefan Foltán
 
Pokračujeme v sérii zaujímavých a netradičných inscenácii, ktorou je bezpochyby aj OSTROV. Predstavenie divadelného súboru MoDRé TRaKY z Vrábeľ pod režisérskym vedením Štefana Foltána.
Inscenácia úspešne prezentovala seba, školu, priateľov a Nitriansky kraj na 95. ročníku súťaži slovenských divadelných súborov a prehliadky s medzinárodnou učasťou Scénická žatva 2017
Získala 1. miesto na celoštátnej súťaži a prehliadke detskej dramatickej tvorivosti Zlatá Priadka 2017.
Je silným odkazom na spoločnosť. Príďte a užite si to..., citujem z hodnotenia porotkyne z Javiskového škriatka: “ Štefan Foltán nepoučuje, necháva diváka usúdiť podľa seba, len ukazuje čo sa môže stať, keď nastane hranica... hranica v nás. Pritom ide iba o hru, v ktorej sa mieša etnické s náboženským a detským svetom počítačových hier.“
 
Sprístupníme verejnosti výstavu na chodbách v našej Galérii po schodoch, DIVADLO NA MOTÚZE. Fotografie z divadelných prehliadok realizovaných v roku 2017 - Javiskový škriatok, FAD (Festival Amatérskeho Divadla) a Detský javiskový sen.
Výstava je súčasťou sprievodných podujatí Divadelnej Nitry 2017 realizovaných Krajským osvetovým strediskom.
Autorkami fotografií sú Barbora Turčánová a Jana Nádašdyová.
 
Vás, ktorí pôsobíte v divadelných súboroch alebo máte potrebu vyjadriť sa k amatérskemu divadlu, srdečne pozývame na diskusiu AMATÉRSKE DIVADLO PREČO?
témy: 1. postupové súťaže, výber a zloženie porôt
         2. vzdelávacie a prezentačné aktivity pre divadelníkov
         3. začleňovanie divadelných súborov do kategórií
 
 
Tešíme sa na stretnutie s Vami
 
Bližšie informácie:
Mgr. Silvia Bartáková
Odborný pracovník pre divadlo KOS v Nitre
0911 540 019, 037/ 653 25 44
silvia.bartakova@kosnr.sk
facebook KOS v Nitre 
Nitrička
Janko Hraško
Moja Nitra
MY Noviny
Nitra 24
CE Television