Tvorivosť Foto a film Slovo a divadlo Hudba, spev, tanec Ľudové remeslá Menšinová kultúra Výtvarné umenie Súťaže Vzdelávanie Kluby Kurzy Podujatia Sociálna prevencia Verejné informácie

Enci, benci, na kamenci ...

20.12.2018 | 09:35:18

Krajské osvetové stredisko vydáva monografickú publikáciu tradičných detských hier Nitrianskeho kraja

Myšlienka vytvoriť metodický materiál mapujúci regionálnu kultúru nášho domáceho prostredia ‒ Ponitria a jeho blízkeho okolia vyšla z požiadaviek účastníkov vzdelávacích aktivít tradičnej kultúry v Nitrianskom kraji a najmä v regióne Ponitria.
 
Po zvážení celej koncepcie monografie nasledovalo hľadanie dostupných materiálov, metodických príručiek, zborníkov piesní, hier, výskumných prác, kroník či monografií obcí, v ktorých sme našli množstvo materiálu. Ten starostlivo zhodnotili odborníci z autorského tímu, vybrali vhodné piesne a hry, ktoré následne autorka Agáta Krausová systematicky zatriedila podľa presne stanovených kritérií.
 
Po dôkladnej analýze pramenných materiálov sa výber zúžil na detské hry z obcí Nitrianskeho kraja ‒ Bánov, Branovo, Černík, Dolné Krškany, Hájske, Jarok, Komjatice, Lehota pri Nitre, Maňa, Močenok (v rokoch 1951 ‒ 1992 to boli Sládečkovce), Mojmírovce, Nitriansky Hrádok, Palárikovo, Šurany, Šurany‒Kostolný Sek, Trávnica, Zbehy, Veľké Janíkovce, Veľké Lovce a Vráble.
 
K spolupráci na úvodných kapitolách sme prizvali ďalšie odborníčky Margitu Jágerovú, Luciu Foglovú, Danu Kollárovú, Tatianu Bužekovú a Lenku Konečnú. V nich objasňujú historicko-kultúrne kontexty v lokalitách, v ktorých tradičné hry prežívali,  a prinášajú pohľady na detskú hru z psychologického, kognitívneho aj pedagogického hľadiska. Jednotlivé odborné príspevky dotvárajú obraz o tradičných detských hrách z rôznych aspektov.
 
Jadro knihy tvoria po kapitolách rozčlenené detské hry podľa typológie na pohybové hry, hry s nástrojmi, logické hry, riekanky a vyčítanky a tie na podskupiny. Hry sú funkčne doplnené o notové zápisy a významným prvkom publikácie sú ilustračné fotografie, zachytávajúce najdôležitejšie momenty danej hry.
 
Fotografovania tradičných detských hier sa zúčastnilo 70 detí z detských folklórnych súborov z Nitrianskeho okresu: DFS Jelenček z Jelenca, DFS Sílešánek z Vinodolu, DFS Borinka a DFS Fatranček z Nitry. Deti sú aj autormi kresieb, ktoré sme v knihe použili.
 
Viac informácií:
Mgr. Linda Štulajterová 0911/540 022
                                      linda.stulajterova@kosnr.sk
 
Nitrička
Janko Hraško
Moja Nitra
MY Noviny
Nitra 24
CE Television