Tvorivosť Foto a film Slovo a divadlo Hudba, spev, tanec Ľudové remeslá Menšinová kultúra Výtvarné umenie Súťaže Vzdelávanie Kluby Kurzy Podujatia Sociálna prevencia Verejné informácie

Fotoklub Nitra

24.08.2009 | 10:58:00

Klub pre záujemcov o amatérsku fotografiu. Nasledujúce stretnutie: 21.3.2019, 17.00 hod.

Nasledujúce stretnutie 21. 3. 2019 o 17.00
Každý  prvý a tretí štvrtok v mesiaci o 17,00 hod. sa stretávajú v Nitre priaznivci umeleckej fotografie. Prichádzajú mladí, začínajúci, pokročilí, ako aj vyspelí autori, ale aj nefotografujúci, ktorých zaujíma fotografia a chcú sa dozvedieť viac o dianí okolo nej. Diskutuje sa o umeleckej fotografii, fotografickej technike, filmoch, spracovaní analógovej ako i digitálnej fotografie. Stretnutia sú neformálne, každý má možnosť zapojiť sa do diskusie a tak si spoločne navzájom vymieňať skúsenosti a znalosti. Mnohí členovia sa zapájajú do rôznych súťaží nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.
 
Nitrička
Janko Hraško
Moja Nitra
MY Noviny
Nitra 24
CE Television