Tvorivosť Foto a film Slovo a divadlo Hudba, spev, tanec Ľudové remeslá Menšinová kultúra Výtvarné umenie Súťaže Vzdelávanie Kluby Kurzy Podujatia Sociálna prevencia Verejné informácie

Heličky 2019

27.01.2019 | 15:30:00

19.3.2019, KD Jelenec, regionálna postupová súťaž a prehliadka detských súborov z okresov Nitra, Šaľa a Zlaté Moravce

Deti nitrianskeho regiónu opäť ukážu svoj talent a lásku k folklóru
 
Je dôležité viesť deti k poznávaniu tradičnej kultúry, a tak najmä detskému folklóru bude venovaný 19. marec 2019 v Jelenci.
 
Na regionálnej prehliadke a súťaži detských folklórnych súborov HELIČKY sa v kultúrnom dome stretnú detské kolektívy z okresov Nitra a Šaľa. Poslaním prehliadky je okrem podpory rozvoja detských folklórnych súborov a zvyšovania ich umeleckej úrovne, aj popularizácia výchovy ľudovým umením a poukázať na jej význam v komplexnej výchove.
 
Súčasťou programu prehliadky bude súťažná časť, rozborový seminár pre vedúcich súborov pod vedením odborných porotcov, krst publikácie Enci, benci, na kamenci – Tradičné detské hry Nitrianskeho kraja a výstava z fotografovania detských hier. Fotografovania sa zúčastnilo vyše 70 detí z folklórnych súborov Borinka a Fatranček z Nitry, Jelenček z Jelenca a Sílešánek z Vinodolu. Porota bude hodnotiť výber materiálu, dramaturgickú výstavbu čísla, dejovú líniu, hudobné prevedenie, tance, ľudový odev i ustrojenie detí.
 
Počas rozborového seminára sa budú môcť deti počas školičky tanca, pod vedením študentky Katedry etnológie a folkloristiky v Nitre Lucii Mackovej, naučiť strofické tance z okolia Nitry.
 
Na záver vyhlásime výsledky súťaže a odovzdáme diplomy a ceny všetkým súťažiacim. Do krajského kola súťaže, ktorá sa bude konať 12. apríla 2019 v Želiezovciach, porota nominuje 1 kolektív a maximálne 2 návrhy na postup.
 
Uzávierka prihlášok je 26. februára 2019.
 
PROPOZÍCIE NA STIAHNUTIE       PDF  160 kB
 
PRIHLÁŠKA NA STIAHNUTIE         DOC  42 kB     ODT  50 kB
 
PLAGÁT NA STIAHNUTIE               PDF  1,8 MB 
 
Viac informácií:
Mgr. Linda Štulajterová
0911 540 022
linda.stulajterova@kosnr.sk
Nitrička
Janko Hraško
Moja Nitra
MY Noviny
Nitra 24
CE Television