Tvorivosť Foto a film Slovo a divadlo Hudba, spev, tanec Ľudové remeslá Menšinová kultúra Výtvarné umenie Súťaže Vzdelávanie Kluby Kurzy Podujatia Sociálna prevencia Verejné informácie

Heličky 2019

03.01.2019 | 15:30:00

19.3.2019, KD Jelenec. regionálna postupová súťaž a prehliadka detských súborov z okresov Nitra, Šaľa a Zlaté Moravce

Je dôležité viesť deti k poznávaniu tradičnej ľudovej kultúry, a tak najmä detskému folklóru bol venovaný 19. marec 2019 v Jelenci.
 
Na regionálnej súťažanej prehliadke detských folklórnych súborov HELIČKY sa v kultúrnom dome stretlo 9 detských súborov z okresov Nitra, Šaľa a Zlaté Moravce. Cieľom nebola len samotná prehliadka náročnej práce vedúcich a detí, ale aj zážitky a zábava, ktorá nakoniec vedie, k poznávaniu tradičnej kultúry.
 
Prehliadky sa okrem detských súborov, ktoré súťaž navštevujú pravidelne, Borinka a Fatranček z Nitry, Jelenček z Jelenca, Sílešánek z Vinodolu, Šaľanček zo Šaľe, Zlatňanka zo Zlatých Moraviec zúčastnili po prvý krát zo šalianskeho okresu súbor Královanček z Hornej Kráľovej a Muskátlis z Kráľovej nad Váhom.
 
Po súťažnom programe súbory Borinka, Fatranček, Jelenček a Sílešánek hravou formou ukázali divákom ako prebiehalo fotografovanie tradičných detských hier do publikácie Enci, benci, na kamenci... – Tradičné detské hry Nitrianskeho kraja, ktorú sme následne uviedli do života.
Po súťažnej prehliadke sa konal rozborový seminár pre vedúcich súborov pod vedením porotkýň Kataríny Babčákovej, Margity Jágerovej a Lenky Konečnej. Na úvod seminára sa vyjadrila predsedníčka poroty k celkovému hodnoteniu prehliadky a následne každý vedúci súboru mohol individuálne konzultovať svoju choreografiu s porotkyňami. Porota hodnotila vhodnosť výberu témy a spracovania materiálu primeraného veku detí, rešpektovanie podoby a funkcie tradičnej príležitosti, rešpektovanie zákonitostí daného typu tanca a úroveň jeho interpretácie, dodržiavanie štýlovo-interpretačných znakov hudobno-spevného štýlu a celkový dojem.
 
Počas rozborového seminára bola pred deti pripravená školička tanca pod vedením študentky Katedry etnológie a folkloristiky v Nitre Lucii Mackovej.
 
V bronzovom pásme sa umiestnili:
DFS Šaľanček zo Šale „Metla v kúte stojí, roboty sa bojí“
DFS Královanček z Hornej Kráľovej „Jarné hry“
DFS Zlatňanka zo Zlatých Moraviec „Aj my sa chceme hrať“
V striebornom pásme sa umiestnili:
DFS Borinka z Nitry, mladšie deti „Popoludní vonku“
DFS Muskátlis z Kráľovej nad Váhom „Detské hry a tance zo Žitného ostrova“
DFS Sílešánek z Vinodolu „Oženil sa kulifaj“
 
Do krajského kola súťaže, ktorá sa bude konať 12. apríla 2019 v Želiezovciach, porota nominovala domáci súbor DFS Jelenček s choreografiou „Za kostolom“ a zaradila do zlatého pásma. DFS Borinka z Nitry s choreografiou „Keď som išiel do mlynici“ a Fatranček z Nitry s choreografiou „Pome na strnisko...“ porota zaradila do zlatého pásma a udelila im návrh na postup do krajského kola súťaže.
 
 
Foto: Peter Majlát
 
PROPOZÍCIE NA STIAHNUTIE       PDF  160 kB
 
PLAGÁT NA STIAHNUTIE               PDF  2 MB 
 
Viac informácií:
Mgr. Linda Štulajterová
0911 540 022
linda.stulajterova@kosnr.sk
Nitrička
Janko Hraško
Moja Nitra
MY Noviny
Nitra 24
CE Television