Tvorivosť Foto a film Slovo a divadlo Hudba, spev, tanec Ľudové remeslá Menšinová kultúra Výtvarné umenie Súťaže Vzdelávanie Kluby Kurzy Podujatia Sociálna prevencia Verejné informácie

Hviezdoslavov Kubín 2018

13.03.2018 | 13:00:00

64. ročník celoslovenskej postupovej súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy a v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie

PROPOZÍCIE                                        PDF  41 kB
 
TERMÍNY                                              PDF  22 kB
 
ROZPIS ŠKÔL OBVOD NITRA             PDF  24 kB
 
PRIHLÁŠKA OBVOD NITRA                 XLS  28 kB   ODS  16 kB
 
ROZPIS ŠKÔL OBVOD VRÁBLE         PDF  12 kB
 
PRIHLÁŠKA OBVOD VRÁBLE             XLS  28 kB   ODS  16 kB
 
ROZPIS ŠKÔL OKRES ŠAĽA               PDF  14 kB
 
PRIHLÁŠKA OKRES ŠAĽA                   XLS  28 kB   ODS  16 kB
 
ROZPIS ŠKÔL OKRES Z. MORAVCE  PDF  16 kB
 
PRIHLÁŠKA OKRES Z. MORAVCE      XLS  28 kB   ODS  16 kB
 
PRIHLÁŠKA IV. - V, KATEGÓRIA          XLS  28 kB   ODS  16 kB 
 
PLAGÁT NA STIAHNUTIE                    PDF 282 kB
Nitrička
Janko Hraško
Moja Nitra
MY Noviny
Nitra 24
CE Television