Tvorivosť Foto a film Slovo a divadlo Hudba, spev, tanec Ľudové remeslá Menšinová kultúra Výtvarné umenie Súťaže Vzdelávanie Kluby Kurzy Podujatia Sociálna prevencia Verejné informácie

Javiskový škriatok 2018

14.02.2018 | 11:00:00

28.2-1.3.2018, Dom kultúry Šaľa , regionálna prehliadku a súťaž detskej dramatickej tvorivosti a divadla dospelých hrajúcich pre deti, pre okresy Nitra, Šaľa a Zlaté Moravce, uzávierka 5.2.2018

Prehliadka a súťaž je určená detským divadelným súborom, literárno-dramatickým krúžkom, kolektívom i jednotlivcom, ktorí pracujú s technikami detskej dramatickej tvorivosti a divadlám dospelých hrajúcich pre detského diváka.
Ponúkame priestor na prezentáciu, konfrontáciu, inšpiráciu rôznych štýlov a metód práce s deťmi a pre deti.
 
V prípade, že Váš divadelný kolektív nemá v tejto sezóne pripravené súťažné predstavenie, môže sa Javiskového škriatka zúčastniť ako pozorovateľ, divák a načerpať tak inšpiráciu do budúcej tvorby.
 
PROGRAM NA STIAHNUTIE        PDF 22 kB 
 
PROPOZÍCIE NA STIAHNUTIE      PDF 42 kB
 
PRIHLÁŠKA NA STIAHNUTIE      DOC 39 kB   ODT 21 kB
 
PLAGÁT NA STIAHNUTIE            PDF 220 kB
 
PROGRAMOVÝ PLAGÁT             PDF 1,4 MB
 
Vyplnenú prihlášku, vrátane príloh, odošlite najneskôr do 5.2. na adresu:
 
Mgr. Silvia Bartáková
Krajské osvetové stredisko v Nitre
Fatranská 3, 949 01 Nitra
a rovnako na email: silvia.bartakova@kosnr.sk
Nitrička
Janko Hraško
Moja Nitra
MY Noviny
Nitra 24
CE Television