Tvorivosť Foto a film Slovo a divadlo Hudba, spev, tanec Ľudové remeslá Menšinová kultúra Výtvarné umenie Súťaže Vzdelávanie Kluby Kurzy Podujatia Sociálna prevencia Verejné informácie

Javiskový škriatok 2018

24.11.2017 | 11:00:00

28.2-1.3.2018, Dom kultúry Šaľa , regionálna prehliadku a súťaž detskej dramatickej tvorivosti a divadla dospelých hrajúcich pre deti, pre okresy Nitra, Šaľa a Zlaté Moravce

Prehliadka a súťaž bola určená detským divadelným súborom, literárno-dramatickým krúžkom, kolektívom i jednotlivcom, ktorí pracujú s technikami detskej dramatickej tvorivosti a divadlám dospelých hrajúcich pre detského diváka.
 
 
HODNOTIACE PROTOKOLY:           
 
Mgr.art. Katarína Hitzingerová, ArtD.         PDF 386 kB
 
Mgr. art., MgA. Daniela Evjáková, PhD.     PDF  82 kB
 
MgA. Ján Hyža, PhD.                              PDF  40 kB
 
 
PROTOKOL ZO SÚŤAŽE NA STIAHNUTIE  PDF  65 kB
 
PROGRAM NA STIAHNUTIE        PDF 22 kB 
 
PROPOZÍCIE NA STIAHNUTIE      PDF 42 kB
 
PLAGÁT NA STIAHNUTIE            PDF 220 kB
 
PROGRAMOVÝ PLAGÁT             PDF 1,4 MB
 
Mgr. Silvia Bartáková
Krajské osvetové stredisko v Nitre
Fatranská 3, 949 01 Nitra
a rovnako na email: silvia.bartakova@kosnr.sk
Nitrička
Janko Hraško
Moja Nitra
MY Noviny
Nitra 24
CE Television