Tvorivosť Foto a film Slovo a divadlo Hudba, spev, tanec Ľudové remeslá Menšinová kultúra Výtvarné umenie Súťaže Vzdelávanie Kluby Kurzy Podujatia Sociálna prevencia Verejné informácie

Javiskový škriatok 2019

25.12.2018 | 13:00:00

21.-22.2.2019, MsKS - Dom kultúry Šaľa, regionálna prehliadka a súťaž detskej dramatickej tvorivosti a divadla dospelých hrajúcich pre deti, pre okresy Nitra, Šaľa a Zlaté Moravce

Prehliadka a súťaž je určená detským divadelným súborom, literárno-dramatickým krúžkom, kolektívom i jednotlivcom, ktorí pracujú s technikami detskej dramatickej tvorivosti a divadlám dospelých hrajúcich pre detského diváka. Ponúkame priestor na prezentáciu, konfrontáciu, inšpiráciu rôznych štýlov a metód práce s deťmi a pre deti.
 
V prípade, že Váš divadelný kolektív nemá v tejto sezóne pripravené súťažné predstavenie, môže sa Javiskového škriatka zúčastniť ako pozorovateľ, divák a načerpať tak inšpiráciu do budúcej tvorby.
Pripravujeme diskusie s deťmi o prezentovaných predstaveniach a dielňu rozprávania príbehov.
 
Vyplnenú prihlášku, vrátane príloh, odošlite najneskôr do 1. 2. na adresu:
Mgr. Silvia Bartáková
Krajské osvetové stredisko v Nitre
Fatranská 3
949 01 Nitra
 
VÝSLEKDY - PROTOKOL NA STIAHNUTIE       PDF  25 kB
 
PROPOZÍCIE NA STIAHNUTIE     PDF  42 kB 
 
PRIHLÁŠKA NA STIAHNUTIE       DOC 40 kB    ODT 20 kB
 
PLAGÁT NA STIAHNUTIE             PDF  1,2 MB
 
PROGRAMOVÝ PLAGÁT              PDF  1,4 MB
 
PROGRAM
21.2./ štvrtok
  8,30-  9,50 div. sála OZ Materinky, Šaľa                                  Pinocchio
10,55-11,30 div. sála DDS DRIM, ZUŠ J. Rosinského v Nitre   Muž, ktorý chýbal
12,15-13,00 div. sála TVORART, Tralaškola - Nitra                   Očiam neviditeľné
14,00-14,30 div. sála DDS Úsmev, MSKS a Divadlo Šok, Šaľa Malý princ
14,45-15,20 div. sála Diera do svetra, ZŠ Jelenec                     Na tvoj obraz
22.2./ piatok
  8,30- 9,10 div. sála DS Ó(chcechule), ZUŠ J.Rosinského       Hopá!
  9,20-9,45 báb. sála DDS TIP-TOPÁČIK, CVČ Šaľa                O smelom krajčírikovi
 9,55-10,20 div. sála div. skupina SZŠ UNES v Nitre                 Vzbura smetí
                                                                                                   a Múzeum odpadkov
11,10-11,30 div. sála DDS Jednosmerka, ZUŠ J.Rosinského   To, čo sme chceli
                                                                                                   (dokázali) povedať
12,20-12,45 div. sála  MoDRé TRaKy, Vráble                            Zhavranelí
15,45           vyhlásenie výsledkov 
 
Info: Mgr. Silvia Bartáková – odborný pracovník pre divadlo
        0911 540 019
        silvia.bartakova@kosnr.sk
Nitrička
Janko Hraško
Moja Nitra
MY Noviny
Nitra 24
CE Television