Tvorivosť Foto a film Slovo a divadlo Hudba, spev, tanec Ľudové remeslá Menšinová kultúra Výtvarné umenie Súťaže Vzdelávanie Kluby Kurzy Podujatia Sociálna prevencia Verejné informácie

K prameňom tradícií

09.11.2018 | 11:00:00

8.12.2018 – teoreticko-praktické semináre pre vedúcich a členov folklórnych súborov a skupín

Pripravili sme pre Vás teoreticko-praktické semináre pre vedúcich a členov folklórnych súborov a skupín v priestoroch Krajského osvetového strediska v Nitre, Fatranská 3:
 
·  10. november 2018 od 9.00. do 17.00 – uzávierka prihlášok 2. novembra 2018
·   8. december 2018 od 9.00. do 17.00 – uzávierka prihlášok 30. novembra 2018
 
Témy:
Rozvoj interpretačných schopností interpreta na základe kľúčových kompetencií pohybu
Tanečné etudy
Rozbor choreografií
Choreografické etudy
V prípade potreby konzultácie k pripraveným choreografiám účastníkov semináru
 
Lektormi sú odborníci v oblasti tradičnej kultúry
etnochoreologička Agáta Krausová
tanečný pedagóg, choreograf Slavomír Ondejka.
Účastníci seminárov získajú cenné teoreticko-praktické skúsenosti pri práci s interpretom a pri tvorbe programových čísel.
 
Vyplnenú prihlášku a písomný súhlas doručte osobne alebo zašlite poštou na adresu:
Mgr. Linda Štulajterová
Krajské osvetové stredisko v Nitre
Fatranská 3, 949 01 Nitra.
 
PRIHLÁŠKA NA STIAHNUTIE    DOC 58 kB   ODT 52 kB
 
PLAGÁT NA STIAHNUTIE          PDF 918 kB
 
Bližšie informácie: Mgr. Linda Štulajterová
                              0911 54 00 22, 037/ 653 25 44
                              linda.stulajterova@kosnr.sk
 
Tešíme sa na stretnutie.
Nitrička
Janko Hraško
Moja Nitra
MY Noviny
Nitra 24
CE Television