Tvorivosť Foto a film Slovo a divadlo Hudba, spev, tanec Ľudové remeslá Menšinová kultúra Výtvarné umenie Súťaže Vzdelávanie Kluby Kurzy Podujatia Sociálna prevencia Verejné informácie

K prameňom tradícií

25.09.2018 | 10:00:00

15.11.2018 – teoreticko-praktické semináre pre vedúcich detských folklórnych kolektívov

Pripravili sme pre Vás teoreticko-praktické semináre pre vedúcich detských folklórnych kolektívov v priestoroch Krajského osvetového strediska v Nitre, Fatranská 3:
 
·  13. september 2018 od 8.30 do 15.30 – uzávierka prihlášok 7. septembra 2018
Témy: Príprava na pohyb - cvičenia rozvíjajúce pohybové schopnosti detského interpreta
Analýza tanca
·  11. október 2018 od 8.30. do 15.30 – uzávierka prihlášok 5. októbra 2018
Témy: Príprava na tanec – cvičenia rozvíjajúce pohybové schopnosti interpreta na hudobný alebo rytmický sprievod
Rozbor choreografie
25. október 2018 od 8.30. do 13.00 – uzávierka prihlášok 19. októbra 2018
Témy: Príprava na tanec – cvičenia rozvíjajúce pohybové schopnosti interpreta na hudobný alebo rytmický sprievod
Rozbor choreografie
 
·  15. november 2018 od 8.30. do 15.30 – uzávierka prihlášok 9. novembra 2018
Témy: Tanečná príprava – analýza tanca a jeho motivické prispôsobenie pre zvolenú vekovú kategóriu
Choreografické etudy
 
 
Lektorom je odborník v oblasti tradičnej kultúry
tanečný pedagóg a choreograf Slavomír Ondejka.
Účastníci seminárov získajú cenné teoreticko-praktické skúsenosti pri práci s detským interpretom a pri tvorbe programových čísel.
 
Vyplnenú prihlášku a písomný súhlas doručte osobne alebo zašlite poštou na adresu:
Mgr. Linda Štulajterová
Krajské osvetové stredisko v Nitre
Fatranská 3, 949 01 Nitra
 
PRIHLÁŠKA NA STIAHNUTIE     DOC 57 kB   ODT 53 kB
 
PLAGÁT NA STIAHNUTIE           PDF 887 KB
Bližšie informácie: Mgr. Linda Štulajterová
                              0911 54 00 22, 037/ 653 25 44
                              linda.stulajterova@kosnr.sk
 
Tešíme sa na stretnutie.
Nitrička
Janko Hraško
Moja Nitra
MY Noviny
Nitra 24
CE Television