Tvorivosť Foto a film Slovo a divadlo Hudba, spev, tanec Ľudové remeslá Menšinová kultúra Výtvarné umenie Súťaže Vzdelávanie Kluby Kurzy Podujatia Sociálna prevencia Verejné informácie

K prameňom tradícií

06.03.2018 | 10:00:00

10.5.2018 – teoreticko - praktický seminár pre folklórne kolektívy

Termíny:  29. 3. , 19. 4., 10. 5.
Čas:         9,00 - 16,00
 
Téma:       Práca s detskými hrami,
                 ľudovou hudbou a tancom vo folklórnom kolektíve
Lektori:      Alžbeta Lukáčová
                  Katarína Babčáková
                   Alfréd Lincke
                 Peter Obuch
Kde:          v priestoroch Krajského osvetového strediska v Nitre, Fatranská 3.
 
PRIHLÁŠKA NA STIAHNUTIE:    29.3.   DOC 40 kB    ODT 49 kB
 
                                                     19.4.   DOC 40 kB    ODT 49 kB
 
                                                     10.5.   DOC 40 kB    ODT 49 kB
 
Bližšie informácie:
Mgr. Linda Štulajterová
0911/54 00 22, 037/653 25 44, linda.stulajterova@kosnr.sk
Nitrička
Janko Hraško
Moja Nitra
MY Noviny
Nitra 24
CE Television