Tvorivosť Foto a film Slovo a divadlo Hudba, spev, tanec Ľudové remeslá Menšinová kultúra Výtvarné umenie Súťaže Vzdelávanie Kluby Kurzy Podujatia Sociálna prevencia Verejné informácie

Kde bolo, tam bolo....

04.11.2018 | 13:00:00

23.11.2018 o 9.00, krajské kolo súťaže v prednese rozprávok, výstava výtvarných prác detí materských a základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským

Rozprávky o zvieratkách
14. novembra 2018 o 9.00 v Krajskom osvetovom stredisku v Nitre
okresné kolo súťaže v prednese rozprávok
v rámci rozprávkového festivalu pre deti základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským
 
Z okresného kola súťaže 14.11.2018 do krajského kola postúpili:
v prednes rozprávok
I. kategória
1. Linda Balkó - ZŠ Kolíňany
2. Sofia Szabó - ZŠ Veľký Cetín
2. Veronika Berkeš -  ZŠ Veľký Cetín
3. Sára Mária Varga - ZŠ Čechynce
3. Sebastian Malá - ZŠ Čechynce
II. kategória
1. Daniela Šonkoľ - ZŠ Pohranice
1. Lea Brath - ZŠ Pohranice
2. Noémi Gálik - ZŠ Dolné Obdokovce
3. Dávid Dolezsa - ZŠ Kolíňany
III. kategória
1. Laura Zsarnai - ZŠ Veľký Cetín
2. Lilian Malý - ZŠ Veľký Cetín
3. Júlia Modzga -ZŠ  Veľký Cetín
 
Ilustrácia:
II. kategória
1. Boróka Ficzere - ZŠ Veľký Cetín
1. Alex Laufer - ZŠ Čechynce
2. Ildikó Ment - ZŠ Pohranice
2. Sofia Szabó- ZŠ Veľký Cetín
3. Sára Mária Varga - ZŠ Čechynce
III. kategória
1. Daniela Šonkoľ - ZŠ Pohranice
2. Emma Čeri - Veľký Cetín
3. Réka Berkeš - ZŠ Veľký Cetín
IV. kategória:
1. Alexandra Száraz - ZŠ Veľký Cetín
2. Laura Zsarnai - ZŠ Veľký Cetín
3. Júlia Modzga - ZŠ Veľký Cetín
 
krajské kolo súťaže v prednese rozprávok
v rámci rozprávkového festivalu pre deti základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským
23. novembra 2018 o 10.00 v Krajskom osvetovom stredisku v Nitre
 
Rozprávky o zvieratkách - ilustrácia
od 14. novembra do 23. novembra 2018
Krajské osvetové stredisko v Nitre
 
výstava výtvarných prác detí materských a základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským
Nitrička
Janko Hraško
Moja Nitra
MY Noviny
Nitra 24
CE Television