Tvorivosť Foto a film Slovo a divadlo Hudba, spev, tanec Ľudové remeslá Menšinová kultúra Výtvarné umenie Súťaže Vzdelávanie Kluby Kurzy Podujatia Sociálna prevencia Verejné informácie

Kde bolo, tam bolo....

04.11.2018 | 13:00:00

23.11.2018 o 10.00, krajské kolo súťaže v prednese rozprávok, výstava výtvarných prác detí materských a základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským

Rozprávky o zvieratkách
14. novembra 2018 o 9.00 v Krajskom osvetovom stredisku v Nitre
okresné kolo súťaže v prednese rozprávok
v rámci rozprávkového festivalu pre deti základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským
 
VÝSLEDKY OKRESNÉHO KOLA   PDF 15 kB
 
FOTO Z OKRESNÉHO KOLA         PDF 1,2 MB
 
krajské kolo súťaže v prednese rozprávok
v rámci rozprávkového festivalu pre deti základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským
23. novembra 2018 o 10.00 v Krajskom osvetovom stredisku v Nitre
 
VYHODNOTENIE KRAJSKÉHO KOLA:
v prednes rozprávok
I. kategória:
1. Tímea Flegel - ZŠ Árpáda Fesztyho, Hurbanovo
2. Martin Haradi Nagy - ZŠ M. Jókaiho, Komárno
2. Csenge Bodnár - ZŠ Tôň
3. Sofia Szabó - ZŠ Veľký Cetín
II. kategória:
1. Alexandra Balázs - ZŠ Komárno, Ul. Práce,
2. Klaudia Lakatoš - ZŠ M. Jókaiho, Komárno
2. Zsófia Márton - ZŠ Ul. Práce Komárno, Ul. Práce,
3. Daniela Šonkoľ - ZŠ Pohranice
III. kategória:
1. Liza Anda - ZŠ Nové Zámky
2. András Gergely Jakab - ZŠ Pribeta
3. Laura Zsarnai - ZŠ Veľký Cetín
 
predsedníčka poroty: Éva Misák
členovia:                     Marta Szilágyiová, Silvia Árendášová
 
ilustrácia:
I. kategória:
I. Laura Šupalová - MŠ Nové Zámky
II. Denis Vendel - MŠ Nové Zámky
III. Natália Fűriová - MŠ Nové Zámky
II. kat.
Zsóka Fekete - ZŠ Kolárovo
Anna Csenger - Komárno, Ul. Práce
Alex Laufer - ZŠ Čechynce
III. kat.
I. Anita Lilla Molnár - ZŠ Pribeta
II. Nikolas Bočinský - ZŠ Nové Zámky
III. Daniela Šonkoľ - ZŠ Pohranice
cena útechy: Jessica Balázs - ZŠ Tôň
IV. kat.
I. Sára Sebestyén -  CSŠ MARIANUM, Komárno
II. Alexandra Visnyei - CSŠ MARIANUM, Komárno
III. Liza Anda - ZŠ Nové Zámky
cena útechy: Ádám Török - Pribeta, Alexandra Száraz - ZŠ Veľký Cetín
 
vyhodnotila: Silvia Árendášová
 
Rozprávky o zvieratkách - ilustrácia
od 14. novembra do 23. novembra 2018
Krajské osvetové stredisko v Nitre
 
výstava výtvarných prác detí materských a základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským
Nitrička
Janko Hraško
Moja Nitra
MY Noviny
Nitra 24
CE Television