Tvorivosť Foto a film Slovo a divadlo Hudba, spev, tanec Ľudové remeslá Menšinová kultúra Výtvarné umenie Súťaže Vzdelávanie Kluby Kurzy Podujatia Sociálna prevencia Verejné informácie

Klub grafológie

10.08.2009 | 16:12:54

Pravidelné stretnutia záujemcov o písmo. Nasledujúce stretnutie: pokročilí - 15.5.2019, začiatočníci - 24.4.2019 o 17.00 hod.

V KOS v Nitre pôsobí od roku 1994.
Založil  ho Ing. F. Stritz prezident Slovenskej grafologickej spoločnosti.
 
V klube sa stretávajú ľudia, ktorí prejavili záujem o vedomosti z histórie a vývinu písma a písomníctva.
V súčasnosti vedie klub Mgr. Peter Bakay.
Členovia klubu sa stretávajú každú druhú stredu o 17,00 hodine v priestoroch Krajského osvetového strediska v Nitre.   
 
Kontakt: Mgr. Peter Bakay
                037/653 55 44, 0911 784 563
                peter.bakay@kosnr.sk
Nitrička
Janko Hraško
Moja Nitra
MY Noviny
Nitra 24
CE Television