Tvorivosť Foto a film Slovo a divadlo Hudba, spev, tanec Ľudové remeslá Menšinová kultúra Výtvarné umenie Súťaže Vzdelávanie Kluby Kurzy Podujatia Sociálna prevencia Verejné informácie

Kontakty

 
KRAJSKÉ OSVETOVÉ STREDISKO V NITRE
Fatranská 3
949 01 Nitra
 
N 48.30872
E 18.10958
 
Fax:         037/ 653 15 46
E-mail:     kosnr@kosnr.sk
 
 
 
RIADITEĽKA
Mgr. Daniela Gundová
037/ 653 15 44, 0911 221 466
daniela.gundova@kosnr.sk

 

ODBORNÍ PRACOVNÍCI
Mgr. Peter Bakay
databáza, web, kluby, technika
037/ 653 25 44, 0911 784 563
peter.bakay@kosnr.sk
 
Mgr. Silvia Bartáková
divadlo
037/ 653 25 44, 0911 540 019
silvia.bartakova@kosnr.sk
 
Mgr. Jana Ondrušková
vzdelávanie v kultúre, prevencia negatívnych spoločenských javov,
astronómia
0911 540 016
jana.ondruskova@kosnr.sk
 
Mgr. Zuzana Pintérová 
hovorené slovo
037/ 653 25 44, 0911 540 017
 
Mgr. Zdenka Smrečková
výtvarníctvo, fotografia, film
0911 540 018
zdenka.smreckova@kosnr.sk
 
Mgr. Ľudmila Struková
ľudové a súčasné remeslá
0911 540 023
 
Mgr. Linda Štulajterová
folklór
037/ 653 25 44, 0911 540 022
 
PhDr. Mária Bullová (Šulíková)
hudba, spev, tanec
037/ 653 15 45, 0911 480 129
maria.sulikova@kosnr.sk
 
Bc. Silvia Vargová
menšinová kultúra
037/ 733 59 88, 0911 540 015
silvia.vargova@kosnr.sk
 
 
EKONOMICKÍ A TECHNICKÍ PRACOVNÍCI 
Mgr. Mariana Füleová
ekonómka, prenájom miestností
037/ 653 15 46, 0911 540 021
mariana.fuleova@kosnr.sk
 
Mgr. Peter Škorec
grafik
037/ 653 15 45
 
Jozef Luka             Marta Földešiová   Alena Mendelová
správca budovy       upratovačka           upratovačka 
0911 020 540
 
Emília Pinterová
účtovníčka, registratúra
037/ 733 59 88, 0911 110 397
emilia.pinterova@kosnr.sk
 
 
Nitrička
Janko Hraško
Moja Nitra
MY Noviny
Nitra 24
CE Television