Tvorivosť Foto a film Slovo a divadlo Hudba, spev, tanec Ľudové remeslá Menšinová kultúra Výtvarné umenie Súťaže Vzdelávanie Kluby Kurzy Podujatia Sociálna prevencia Verejné informácie

Krása v kroji

20.02.2017 | 15:00:00

1. -31.3., autorská výstava Viktora Šimeka v CENTRO Nitra

pozývame v mesiaci marec  na autorskú výstavu výtvarných diel PaedDr. Viktora Šimeka, ktorá sa uskutočňuje v spolupráci s Krajským osvetovým strediskom v Nitre  v CENTRO Nitra, na Chrenovej.
 
Autor celý svoj život upísal odovzdávaniu vedomostí a formovaniu mladej generácie v školských laviciach prostredníctvom vštepovania lásky a vrelého vzťahu k ľudovým tradíciám. Očarený krásou ľudových piesní sa dostal  k štúdiu ľudového odevu a jeho umeleckému zobrazovaniu. Kroje Podzoboria a  Tekova sú pre neho nevyčerpateľným prameňom námetov a zdrojom inšpirácií. Vystavoval na kolektívnych  a autorských výstavách na Slovensku i v zahraničí. Svojimi dielami sa zúčastňuje i  charitatívnych akcií. Za umeleckú činnosť, propagáciu zborového spevu a ľudovej kultúry sa mu dostalo veľa uznaní a vyznamenaní. V roku 2002 ho v Budapešti slávnostne pasovali za Rytiera maďarskej kultúry. V roku 2014 prevzal  Cenu za celoživotné dielo.
 
"..Viktora Šimeka kroje očarili. Fascinuje ho ich ozdobný zmysel. Motivujú ho tvary, farby a detaily,  ktoré sú závislé od účelu textilného predmetu a zároveň odrážajú mnohoročné tradície rozšírené v určitom regióne. Jeho tvorba je veľmi bohatá a rozmanitá v technickej i žánrovej oblasti. Z techník dominujú akvarel, suchý pastel a rudka. Z námetov si rád vyberá folklórne námety, najmä ľudový odev obcí Podzoboria.         V dielach, ktoré autor predstavuje na tejto výstave, reprezentuje ľudový odev z Tekova, Čajkova, Žirian a Ladíc. Dominujú postavy žien, ako matky s dieťaťom, mladé ženy, nevesty, speváčky a tanečnice. Pozornosť venuje najmä ženskej hlave a čepcom, ktoré považuje za korunu krásy každej ženy. Autorovu výtvarnú zručnosť a trpezlivosť odzrkadľujú detaily, farebné dekoratívne prvky a ornamenty, ktoré zachytáva s citom a láskou. Jeho diela dokumentujú realitu verne, pričom autorovi nejde iba o realistický prepis estetických hodnôt ľudového odevu. Zachytáva jedinečnosť osôb, ktoré mu stáli modelom, individualitu konkrétnych ľudí, ich vnútorný život..."
 
PaedDr. Eva Lehoťáková, PhD.
kurátorka výstavy
 
Nitrička
Janko Hraško
Moja Nitra
MY Noviny
Nitra 24
CE Television