Tvorivosť Foto a film Slovo a divadlo Hudba, spev, tanec Ľudové remeslá Menšinová kultúra Výtvarné umenie Súťaže Vzdelávanie Kluby Kurzy Podujatia Sociálna prevencia Verejné informácie

Krehká krása

26.03.2009 | 12:03:23

26.3. 2009 - Veľkonočné techniky pre verejnosť - maľovanie a drôtovanie vajíčok, pletenie šibákov

Dňa 26. marca sme zorganizovali veľkonočné podujatie s tvorivými dielňami. Obyvatelia Nitry a okolia sa oboznámili s krehkou krásou, ktorá zdobí naše interiéry.
Lektorka Irenka Macurová sa venuje madeirovej technike zdobenia vajíčok. Jej precíznosť a jemnosť ťahov oslovili všetkých návštevníkov. Evka Vašeková pútavo vysvetľovala maľovanie vajíčok voskovou technikou, ktorú si vyskúšala hlavne mladšia generácia. Chlapci sa učili pliesť šibáky pod dohľadom Vladimíra Macuru a Štefan Esküdt z vŕbového prútia vyhotovil malé i veľké košíky. Najzručnejší návštevníci opletali vajíčka farebným drôtom.
S technikou ich oboznámila skúsená lektorka Mária Dičérová.
Nitrička
Janko Hraško
Moja Nitra
MY Noviny
Nitra 24
CE Television