Tvorivosť Foto a film Slovo a divadlo Hudba, spev, tanec Ľudové remeslá Menšinová kultúra Výtvarné umenie Súťaže Vzdelávanie Kluby Kurzy Podujatia Sociálna prevencia Verejné informácie

Medzinárodný festival Divadelná Nitra

03.07.2017 | 10:00:00

V sobotu naši lektori - remeselníci predstavili svoje zručnosti verejnosti v Mlynoch.Podujatia sa konali v týždni 18.-23.9.2017

Deň priateľstva v KOS bol názov sprievodného programu Divadelnej Nitry. Deti z MŠ, ZŠ a Gymnázia navštívili dielničku ľudových remesiel, kde si vyrobili smaltované prívesky a rozprávkové postavičky na textilných palčiakoch.  

Nitrička
Janko Hraško
Moja Nitra
MY Noviny
Nitra 24
CE Television