Tvorivosť Foto a film Slovo a divadlo Hudba, spev, tanec Ľudové remeslá Menšinová kultúra Výtvarné umenie Súťaže Vzdelávanie Kluby Kurzy Podujatia Sociálna prevencia Verejné informácie

19.11.2018 | 09:00:00

Krajské osvetové stredisko v tomto roku vydáva Kalendár na rok 2019 s názvom Parta moja, parta...
[Čítať ďalej]

04.11.2018 | 13:00:00

23.11.2018 o 10.00, krajské kolo súťaže v prednese rozprávok, výstava výtvarných prác detí materských a základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským
[Čítať ďalej]

19.09.2018 | 16:00:00

5.-7.10.2018, Podzoborský folkloristi z obcí Jelenec, Kolíňany, Žirany, Bádice a Čechynce nás idú reprezentovať do Rumunska
[Čítať ďalej]

23.04.2018 | 10:00:00

3.-30.9.2018, N Centro Nitra, výstava fotografií tradičného svadobného odevu Podzoboria z prvej polovice 20. storočia
[Čítať ďalej]

13.03.2018 | 13:00:00

1.6.2018 o 17.00, prezentácia ľudového odevu Podzoboria, Komárňansko-ostrihomskej župy, Kerepešu (Budapeštianska župa) a južnej Moravy
[Čítať ďalej]

06.03.2018 | 11:00:00

13.5.2018 o 18.00 v kultúrnom dome v Čechynciach
[Čítať ďalej]

1 2 3 4 5 6 ... 25 | Staršie príspevky >>

Nitrička
Janko Hraško
Moja Nitra
MY Noviny
Nitra 24
CE Television