Tvorivosť Foto a film Slovo a divadlo Hudba, spev, tanec Ľudové remeslá Menšinová kultúra Výtvarné umenie Súťaže Vzdelávanie Kluby Kurzy Podujatia Sociálna prevencia Verejné informácie

Mladý moderátor - Workshop

01.08.2017 | 09:00:00

Pred krajskou súťažou už každoročne organizujeme workshop, počas ktorého si „mladí moderátori“ môžu vyskúšať svoje moderátorské schopnosti a naučiť sa pracovať s hlasom.

V tomto roku pozvanie prijal lektor PhDr. Marcel Olšiak, PhD., ktorý pôsobí na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre a vyučuje aj na Katedre žurnalistiky.

Na začiatku podujatia účastníkom priblížil všetky súťažné disciplíny, s ktorými sa môžu na súťaži stretnúť – interpretácia spravodajského textu a reklamného textu, vedenie rozhovoru so zaujímavým človekom a vlastná relácia.

Potom pokračovali čítaním správ z dennej tlače a čítaním umeleckého textu. Následne tieto dva tvary rozoberali a poukázali na rozdiely medzi nimi. Lektor hodnotil intonačné prostriedky, s ktorými študenti pracovali  a radil im akým konkrétnym chybám sa majú počas súťaže vyhnúť. Pri spravodajskom texte vetu ukončujeme vždy bodkou a slová vo vetách nezdôrazňujeme, ani neprejavujeme v nich emócie.

Reklamný text tvorili na základe slov, ktoré si lektor pre nich pripravil. Pri tejto úlohe mohli byť kreatívni a naplno využiť svoju fantáziu a slovnú zásobu, ktorou disponujú. Vznikli veľmi zaujímavé a lákavé reklamné spoty.

Na záver sa venovali rozhovoru a relácii. Kládli si medzi sebou otázky, nadväzovali na seba, tak aby sa rozhovor posúval ďalej a poslucháči sa mohli dozvedieť aj niečo oúčastníkoch workshopu.

Na všetkých súťažiacich sa tešíme 19. októbra 2017 v Mediálnom centre Filozofickej fakulty UKF v Nitre na krajskej súťaži MLADÝ MODERÁTOR. 

 
Info: Mgr. Zuzana Pintérová
       zuzana.pinterova@kosnr.sk 
       0911 540 017 
Nitrička
Janko Hraško
Moja Nitra
MY Noviny
Nitra 24
CE Television