Tvorivosť Foto a film Slovo a divadlo Hudba, spev, tanec Ľudové remeslá Menšinová kultúra Výtvarné umenie Súťaže Vzdelávanie Kluby Kurzy Podujatia Sociálna prevencia Verejné informácie

Na scénu 2019

16.04.2019 | 10:00:00

26.-28.4.2019, krajská postupová súťaž a prehliadka neprofesionálneho divadla mladých a neprofesionálneho divadla dospelých Nitr. kraja, Močenok – kultúrny dom, kláštor

Projekt Na Scénu 2019 to je:
- krajská prehliadka a súťaž neprofesionálneho divadla mladých a dospelých
- odborné, rozborové semináre a hodnotenia poroty s tvorcami a divákmi
- individuálne konzultácie
- tematickú divadelná dielňa pre účastníkov
- Kritický seminár.
 
V prípade, že divadelný kolektív nemá v tejto sezóne pripravené súťažné predstavenie, môže sa krajskej prehliadky zúčastniť ako pozorovateľ, divák, účastník dielní a načerpať tak inšpiráciu do budúcej tvorby. 
 
PROPOZÍCIE NA STIAHNUTIE    PDF  47 kB
 
Ako upútať cez príbeh?
Na Scénu 26.4.2019 v Močenku od 10,00 do 14,00
Workshop storytellingu, 
Storytelling alebo rozprávačstvo, u nás nie veľmi známe a málo preskúmané, by sa mohlo zahrnúť do oblasti performansu. Základ storytellingu tvorí vystúpenie jednotlivca pred divákmi, možno ho označit ako istý druh predstavenia. Storyteller/rozprávač vystupuje sám za seba, nehrá teda žiadnu rolu, pred publikom rozpráva príbeh on sám ako osobnosť. Na príbeh má vlastný pohľad a názor. Počas rozprávania sa môže stávať postavami z príbehu, hrať ich, ale tiež nemusí; interpretácia je celkom na ňom a na jeho ume, tvorivosti a šarme; môže spievať, tancovať, predstavovať jednotlivé postavy, používať rekvizity či iné scénické prvky, alebo príbeh rozprávať formou monológu. Dôležité je jeho vlastné poňatie a spôsob stvárnenia. Rozprávač môže vystupovať sám alebo v skupine, storytellingové predstavenie možno poňať aj ako celok, dať mu rámec a podobu inscenácie, alebo sa môže nechať rozdelené na jednotlivé časti samostatných príbehov.
ČOMU SA BUDEME VENOVAŤ?
Rôznymi cvičeniami budeme rozvíjať obraz, predstavy, které chce rozprávač vyvolať v divákovej mysli. Vychádzať budeme z našich osobných mikrosituácií.
Workshop vedie lektorka Martina Jánošíková zo spolku Príbehom na stope
(fb – pribehonastope, pribehomnastope@gmail.com).
 
PRIHLÁŠKA NA WORKSHOP     DOC  80 kB    ODT  69 kB
 
PROGRAM NA STIAHNUTIE      PDF  1,4 MB
 
Prihláseným účastníkom pošleme konkrétny program.
 
PLGÁT NA STIAHNUTIE       PDF  1,4 MB
 
Info:      Mgr. Silvia Bartáková
E-mail:  silvia.bartakova@kosnr.sk
Tel.č.:   0911 540 019
Nájdete nás aj na facebooku 
Nitrička
Janko Hraško
Moja Nitra
MY Noviny
Nitra 24
CE Television