Tvorivosť Foto a film Slovo a divadlo Hudba, spev, tanec Ľudové remeslá Menšinová kultúra Výtvarné umenie Súťaže Vzdelávanie Kluby Kurzy Podujatia Sociálna prevencia Verejné informácie

Na našu nótu

02.07.2017 | 09:22:08

Muzikantské tvorivé dielne dodali deťom motiváciu a nové herné zručnosti

V penzióne Fortunato v rekreačnej oblasti Duchonka sa stretli 20. – 24. septembra 2017 mladí muzikanti ľudových hudieb z Nitrianskeho kraja vo veku od 10 do 17 rokov. Krajské osvetové stredisko v Nitre v spolupráci s Národným osvetovým centrom v Bratislave organizovalo už III. ročník hudobnej dielne detských a mládežníckych ľudových hudieb NA NAŠU NÓTU“. Venovali sa im skúsení lektori a vynikajúci hudobníci Milan Veróny, Dénes Németh, Michal Zelinka a Martina Sanitrárová, vrátane odborného garanta Michal Nogu z Národného osvetového centra v Bratislave. Účastníci nacvičovali osobitne v jednotlivých nástrojových sekciách (husle, kontra, kontrabas, cimbal) a ku koncu dňa si mladí muzikanti zahrali aj spoločne. Snahou lektorov bolo, aby účastníci pochopili súvislosti v oblasti interpretácie ľudovej hudby, osvojili si herno-technické zručnosti, ale aby sa naučili aj spolupráci v kolektíve ľudovej hudby, pochopili princípy spoločnej hry a naučili sa medzi sebou komunikovať. V posledný deň workshopu predviedli svojim rodičom a vedúcim, za účasti lektorov, čo sa naučili. Na záver programu boli do programu spontánne zapojení aj rodičia, kde sa na záver naučili tanec Čerjana a deti im hrali do tanca.
 
PLAGÁT NA STIAHNUTIE                        PDF 1,2 MB
 
Info: Mgr. Linda Štulajterová
037/ 653 25 44, 0911 540 022
linda.stulajterova@kosnr.sk
Nitrička
Janko Hraško
Moja Nitra
MY Noviny
Nitra 24
CE Television