Tvorivosť Foto a film Slovo a divadlo Hudba, spev, tanec Ľudové remeslá Menšinová kultúra Výtvarné umenie Súťaže Vzdelávanie Kluby Kurzy Podujatia Sociálna prevencia Verejné informácie

Na našu nótu

13.09.2017 | 09:22:08

20.-24.9.2017, pokračovanie jesenného vzdelávania mladých muzikantov

V penzióne Fortunato – rekreačná oblasť Duchonka sa stretnú 20. – 24. septembra 2017 mladí muzikanti ľudových hudieb z Nitrianskeho kraja vo veku od 12 do 17 rokov. Krajské osvetové stredisko v Nitre v spolupráci s Národným osvetovým centrom v Bratislave organizuje už III. ročník hudobnej dielne detských a mládežníckych ľudových hudieb NA NAŠU NÓTU“. Venovať sa im budú skúsení lektori a vynikajúci hudobníci, vrátane odborného garanta Michal Nogu z Národného osvetového centra v Bratislave. Účastníci budú cvičiť osobitne v jednotlivých nástrojových sekciách (husle, kontra, kontrabas, cimbal) a ku koncu dňa si mladí muzikanti zahrajú aj spoločne. Snahou lektorov bude, aby účastníci pochopili súvislosti v oblasti interpretácie ľudovej hudby, osvojili si herno-technické zručnosti, ale aby sa naučili aj spolupráci v kolektíve ľudovej hudby, pochopili princípy spoločnej hry a naučili sa medzi sebou komunikovať. V posledný deň workshopu predvedú svojim rodičom a vedúcim, za účasti lektorov, čo sa naučili.
 
POZVÁNKA NA STIAHNUTIE                   PDF 72 kB
 
PRIHLÁŠKA NA STIAHNUTIE DETI         DOC 48 kB   ODT 27 kB
 
PRIHLÁŠKA NA STIAHNUTIE VEDÚCI    DOC 48 kB   ODT 26 kB
 
PLAGÁT NA STIAHNUTIE                        PDF 1,2 MB
 
Info: Mgr. Linda Štulajterová
037/ 653 25 44, 0911 540 022
linda.stulajterova@kosnr.sk
Nitrička
Janko Hraško
Moja Nitra
MY Noviny
Nitra 24
CE Television