Tvorivosť Foto a film Slovo a divadlo Hudba, spev, tanec Ľudové remeslá Menšinová kultúra Výtvarné umenie Súťaže Vzdelávanie Kluby Kurzy Podujatia Sociálna prevencia Verejné informácie

Nauč sa remeslo

09.03.2018 | 14:00:00

13.3.-18.5.2018, ZŠ a KD Lužianky, tvorivé dielne a výstava

Pilotný projekt pre mládež bol zameraný na tradičné techniky ľudových remesiel. V Základnej škole v Lužiankach boli realizované tvorivé dielničky od 13. 3. – 10.5. 2018, počas nich deti ocenili teoretické a praktické rady od odborných lektorov. Zručnosti získali v dielni hrnčiarskej, drotárskej, košikárskej, ušili textilné hračky a brošne.Pred Veľkou nocou zdobili kraslice tradičným farebným voskom a plietli šibáky.

Vyvrcholením usilovnosti detí bola výstava od 11.5. – 18.5. v kultúrnom dome v Lužiankach.

         
Nitrička
Janko Hraško
Moja Nitra
MY Noviny
Nitra 24
CE Television