Tvorivosť Foto a film Slovo a divadlo Hudba, spev, tanec Ľudové remeslá Menšinová kultúra Výtvarné umenie Súťaže Vzdelávanie Kluby Kurzy Podujatia Sociálna prevencia Verejné informácie

Nauč sa remeslo

09.03.2018 | 14:00:00

11.5.-18.5.2018, výstava, KD Lužianky

Tvorivé dielne sú zamerané na šírenie tradičnej ľudovej kultúry v oblasti ľudových remesiel. Chceme dať príležitosť mladým ľuďom naučiť sa ľudové remeslo, ktoré v budúcnosti môžu využiť ako celoživotné záľuby. Priblížime postup pletenia košíkov, v hrnčiarskej dielničke vymodelujú misku a drobné ozdobné predmety z hliny. Z drôtu na naučia základné techniky opletania, v krajčírskej dielničke z textilu ušijú hračky. Pred Veľkou nocou ozdobia kraslice farebným voskom a upletú šibáky z vŕbového prútia.
Počas stretnutí získajú cenné teoretické a praktické rady.
 
Všetky práce, ktoré vzniknú usilovnosťou detí, budú vystavené vo veľkej sále kultúrneho domu v Lužiankach.
         
Nitrička
Janko Hraško
Moja Nitra
MY Noviny
Nitra 24
CE Television