Tvorivosť Foto a film Slovo a divadlo Hudba, spev, tanec Ľudové remeslá Menšinová kultúra Výtvarné umenie Súťaže Vzdelávanie Kluby Kurzy Podujatia Sociálna prevencia Verejné informácie

Nositelia tradícií 2018

10.03.2018 | 10:00:00

20. máj 2018 - krajská postupová súťaž a prehliadka folklórnych skupín

V nedeľu 20. mája 2018 sme prežili v Novej Vsi nad Žitavou folklórne popoludnie s Nositeľmi tradícií.
 
Program nesúťažne otvorila domáca folklórna skupina Novianka s programom Máj - lásky čas.
 
V súťažnom programe vystúpili so svojimi programovými číslami
folklórna skupina Kovarčanka z Kovariec – Začepčenie nevesty                            
Čeľaďania z Čeľadíc – Máj, máj zelený                            
Jaročan z Jarku – Svadba - čepení nevesty                            
Praslica z Kozároviec – Na krštení
Gyöngyösbokréta z Iže sa predstavila nesúťažne s pásmom piesní.   
Program ukončila skupina Brezinky z Polomky s programovým číslom „Na Katarínu“. 
 
Počas rozborového seminára, ktorý sa konal po programe, spríjemníla chvíle čakania školou tanca hosťujúca folklórna skupina z Polomky.
Porotcovia na seminári poskytli vedúcim skupín odborné rady a návrhy na vylepšenia programových čísel.
Vo vestibule prebiehali ukážy tradičných remesiel.  
 
Postupujúcou skupinou, so zlatým pásmom, do celoštátneho kola súťaže v Zuberci sa stala folklórna skupina Jaročan z Jarku,
zlaté pásmo a návrh na postup získala Praslica z Kozároviec,
strieborné pásmo Čeľaďania z Čeľadíc
a bronzové pásmo Kovarčanka z Kovariec.  
 
Organizátorom krajskej postupovej súťaže a prehliadky bolo Krajské osvetové stredisko v spolupráci s obcou Nová Ves nad Žitavou a Katedrou etnológie a folkloristiky FF UKF v Nitre.  
 
Všetkým zúčastneným, oceneným blahoželáme a prajeme veľa síl a tvorivosti do ďalšej práce.
 
FOTOALBUM Z PODUJATIA               PDF  4,4 MB
 
PROPOZÍCIE NA STIAHNUTIE           PDF  104 kB
 
PLAGÁT NA STIAHNUTIE                 PDF  1,3 MB
 
Info: Linda Štulajterová
        0911 540 022
        linda.stulajterova@kosnr.sk
 
 
Nitrička
Janko Hraško
Moja Nitra
MY Noviny
Nitra 24
CE Television