Tvorivosť Foto a film Slovo a divadlo Hudba, spev, tanec Ľudové remeslá Menšinová kultúra Výtvarné umenie Súťaže Vzdelávanie Kluby Kurzy Podujatia Sociálna prevencia Verejné informácie

O stredisku

 
 
Krajské osvetové stredisko v Nitre, Fatranská 3
 
 
 

    KRAJSKÉ OSVETOVÉ STREDISKO V NITRE /KOS/

                               zriadené  Nitrianskym samosprávnym krajom

                               rozpočtová organizácia s  právnou subjektivitou.

Predmetom činnosti organizácie je  poskytovať metodické poradenstvo v oblasti kultúrno - osvetovej činnosti, podporovať činnosť kolektívov a jednotlivcov z oblasti záujmovo-umeleckej činnosti a neprofesionálnej umeleckej tvorby, zabezpečovať postupové súťaže a prehliadky, realizovať vzdelávacie, prezentačné a súťažné podujatia v oblasti kulturno-osvetovej činnosti, vyhľadávať a sprístupňovať nehmotné kultúrne dedičstvo. Zabezpečujeme neformálne vzdelávanie v oblasti kultúry, astronómie a prevenciu negatívnych spoločenských javov.

Územná  pôsobnosť kOS v mestách a obciach okresov Nitra, Zlaté Moravce a Šaľa.

 
Krajské osvetové stredisko v Nitre ponúka obrovské množstvo rôznorodých aktivít a podujatí, na ktorých vás, milí návštevníci, radi privítame.
 
 
Mgr. Daniela Gundová
riaditeľka
 
 
 
Nitrička
Janko Hraško
Moja Nitra
MY Noviny
Nitra 24
CE Television