Tvorivosť Foto a film Slovo a divadlo Hudba, spev, tanec Ľudové remeslá Menšinová kultúra Výtvarné umenie Súťaže Vzdelávanie Kluby Kurzy Podujatia Sociálna prevencia Verejné informácie

Orientálny tanec

02.01.2012 | 12:44:33

Kurz I., II. a III. stupeň sa realizuje formou skupinových stretnutí, bez vekového obmedzenia.

Platba - 23,- € na 8 hodinový stupeň, platí sa pri zápise v hotovosti. Aktuálna platba sa potvrdí na preukaze, ktorý slúži aj ako 50 % zľava na niektoré nami realizované podujatia.
 
Zápis - bude uverejnený na našom plagáte a na stránke www.kosnr.sk .
 
Stretnutia - v pondelok o 16,00 alebo 17,00.
 
Je potrebné si priniesť - legíny, tričko, tenké cvičky alebo ponožky, neskôr suknička s peniažkami (nie je podmienkou) a šatka - závoj.
Aktuálne podujatia

11.11.-9.12. / 17:00

CESTA

10.12. / 15,00

VIANOCE NA PODZOBORÍ

12.11. / 14:00

STROMČEK ŠŤASTIA

14.12. / 14:00

STROMČEK ŠŤASTIA

14.12. / 17:00

FOTOKLUB APF

14.12. / 17:00

KLUB PRIATEĽOV PÍSMA – pokročilí

Krajské osvetové stredisko v Nitre
Nitrička
Janko Hraško
Moja Nitra
MY Noviny
Nitra 24
CE Television