Tvorivosť Foto a film Slovo a divadlo Hudba, spev, tanec Ľudové remeslá Menšinová kultúra Výtvarné umenie Súťaže Vzdelávanie Kluby Kurzy Podujatia Sociálna prevencia Verejné informácie

Pieseň chrámu 2018

28.02.2018 | 12:00:00

21.4.2018 o 15.00, prehliadka speváckych zborov a skupín v kostole svätej Márie Magdaleny v Tardoši

Program:
Spevokol Vértes-Gereče
Farský spevokol v Tardoši
Zmiešaný spevácky zbor Fidelitas z Branča
Ženská spevácka skupina Bádičanka z Bádic
Ženský spevácky zbor Zoboralja zo Žirian
 
PLAGÁT NA STIAHNUTIE     PDF  1,1 MB
Nitrička
Janko Hraško
Moja Nitra
MY Noviny
Nitra 24
CE Television