Tvorivosť Foto a film Slovo a divadlo Hudba, spev, tanec Ľudové remeslá Menšinová kultúra Výtvarné umenie Súťaže Vzdelávanie Kluby Kurzy Podujatia Sociálna prevencia Verejné informácie

POHĽADY DO UMENIA - Prelínania

16.08.2017 | 16:00:00

11.- 29.9., výstava výtvarných diel účastníkov medzinárodného sympózia neprofesionálnych výtvarníkov v KOS v Nitre

príďte si pozrieť výtvarné diela účastníkov V. ročníka medzinárodného štvordňového   sympózia neprofesionálnych výtvarníkov pod názvom POHĽADY DO UMENIA - Prelínania. Uskutočnilo sa v lone prírody nad Zlatými Moravcami v rekreačnom rezorte Partizán, ktoré poskytlo autorom zo Slovenska,  Rakúska a Čiech útočisko pre možnosti tvorenia a pracovania v príjemnom tichu prírody. Hlavným zámerom bolo poskytnutie výtvarníkom priestor na kreatívnu autorskú tvorbu, prezentáciu, výmenu skúseností a vzájomnú konfrontáciu.
"Vyplývajúc z  podnázvu PRELÍNANIA bol rozšíreným cieľom projektu obohatenie základnej koncepcie  (vizuálne vyjadrenie prírody v rámci výtvarných techník)  výtvarnej tvorby o iné prejavy umenia a tak vniesť do pracovného princípu tvorby prvky, v ktorých sa uplatnili možnosti relaxácie, odpočinku, ale aj intelektuálneho nasadenia. Činnosti, ktoré najviac obohatili a oslovili jednotlivých účastníkov boli pasáže muzikoterapie, biblioterapie, arteterapie, ale aj zdravotné cvičenia v prírode, joga. Šírka záberu samotnej autorskej tvorby účastníkov na výstave pokrýva širokú škálu výtvarného vyjadrovania od klasických výtvarných postupov a zobrazení, až po škálu abstraktnej a imaginatívnej definície" dodal lektor a kurátor výstavy daniel Szalai, akad. maliar.
 
Výstava výtvarných diel sa uskutoční  v priestoroch  Krajského osvetového strediska v Nitre od 11.  do 29. septembra 2017.
BULETIN                                      PDF  430 kB
 
PLAGÁT NA STIAHNUTIE           PDF 225 kB
 
FOTOALBUM ZO SYMPÓZIA      PDF 8,4 MB
Foto: Pavel Kuna 
 
Info: Zdenka Smrečková, 0911 540 018, zdenka.smreckova@kosnr.sk
Nitrička
Janko Hraško
Moja Nitra
MY Noviny
Nitra 24
CE Television