Tvorivosť Foto a film Slovo a divadlo Hudba, spev, tanec Ľudové remeslá Menšinová kultúra Výtvarné umenie Súťaže Vzdelávanie Kluby Kurzy Podujatia Sociálna prevencia Verejné informácie

POHĽADY DO UMENIA - Prelínania

28.06.2017 | 10:00:00

31.8.-3.9. - medzinárodné sympózium pre neprofesionálnych výtvarníkov, miesto konania Obyce

Krajské osvetové stredisko v Nitre organizovalo od  31. augusta do 3. septembra 2017 (štvrtok až nedeľa) v Obyciach V. ročník medzinárodného sympózia pre neprofesionálnych výtvarníkov pod názvom POHĽADY DO UMENIA - Prelínania.
 
Zámerom sympózia bolo poskytnutnúť amatérskym výtvarníkom priestor na kreatívnu autorskú tvorbu, prezentáciu, výmenu skúseností a vzájomnú konfrontáciu. Cieľom bolo formovať u účastníkov vnímanie a vizualizáciu prírody vo vzťahu k človeku, prepájať tieto vzťahy, riešiť výtvarné súvislosti prostredníctvom maľby, kresby a kombinovanej techniky. Výtvarná činnosť boka spestrená rôznymi relaxačnými formami a tvorivými dielňami ako napr.  muzikoterapiu, biblioterapiou pod názvom V lese do záverečnej, či arteterapiou Za oblôčkom....alebo veci nepadajú z neba.
Lektor podujatia,  Daniel Szalai,  akademický maliar, mal  pripravené  prednášky z výtvarného umenia. Neodmysliteľnou  súčasťou štvordenného podujatia bolo odborné  vedenie a konzultácie  s lektorom, výber  a zostavenie výstavnej kolekcie  zo sympózia.
 
Výstava výtvarných diel sa uskutoční  v priestoroch  Krajského osvetového strediska v Nitre od 11.  do konca septembra 2017.
 
Projekt z verejných zdrojov finančne podporil Fond na podporu umenia.
 
Sympózium je už plne obsadené účastníkmi.
Info: Zdenka Smrečková
        0911 540 018
        zdenka.smreckova@kosnr.sk
Nitrička
Janko Hraško
Moja Nitra
MY Noviny
Nitra 24
CE Television