Tvorivosť Foto a film Slovo a divadlo Hudba, spev, tanec Ľudové remeslá Menšinová kultúra Výtvarné umenie Súťaže Vzdelávanie Kluby Kurzy Podujatia Sociálna prevencia Verejné informácie

Region art 2018

27.11.2017 | 15:00:00

15.-28.2.2018, 10,00-17,00 v pracovných dňoch okrem utorka, výstava

Slávnostné vyhodnotenie a vernisáž regionálnej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby  spojenej s výstavou, sa uskutočnilo 15. februára 2018 o 17. 00 v Krajskom osvetovom stredisku v Nitre( KOS ), Fatranská 3.
 
Rozborový seminár a individuálne konzultácie  s odbornou porotou k výstavnej kolekcii sa konali v ten istý deň, 15. februára, od 16. 00 hod. v KOS v Nitre
 
Odborná porota pracovala v zložení:
predseda - Karol Felix, akad. maliar,
členovia:    PaedDr. Eva Lehoťáková, PhD.
                  a Mgr. Peter Pauko - výtvarní pedagógovia.
 
Do súťaže bolo prihlásených 148 diel od 44 autorov z okresov Nitra, Šaľa a Zlaté Moravce. 
Porota vybrala  kolekciu diel na výstavu, na ocenenie a na postup do krajského kola súťaže.
Hodnotenie  výtvarných diel sa realizovalo v zmysle Propozícií súťaže.
 
Srdečne pozývame priaznivcov výtvarného umenia na výstavu do KOS v Nitre.
 
FOTOGRAFIE Z VERNISÁŽE       PDF 14 MB
foto: Pavel Kuna
 
OCENENÍ AUTORI                        PDF 36 kB
 
VYSTAVUJÚCI AUTORI                PDF 23 kB
 
KATALÓG VÝSTAVY                     PDF 2,2 MB
 
PROPOZÍCIE NA STIAHNUTIE    PDF  88 kB
 
PRIHLÁŠKA NA STAHNUTIE       DOC 28 kB     ODT 19 kB
 
POPISKY NA STIAHNUTIE          DOC 106 kB   ODT 18 kB
 
PLAGÁT NA STIAHNUTIE           PDF 277 kB
 
Pozývame vás na vyhodnotenie krajského kola súťaže
pre neprofesionálnych výtvarníkov
 
Výtvarné spektrum 
 
spojeného s výstavou do Nových Zámkov
termín: 25. apríla 2018 o 17. 00, vernisáž a vyhodnotenie
miesto: Cisársko-kráľovská jazdiareň v Nových Zámkoch
organizátor: Regionálne osvetové stredisko v Nových Zámkoch
 
ocenení autori za KOS v Nitre:
Kaja Absolonová
Július Haringa
Mikuláš Láng
Tomáš Čupka
 
vystavujúci autori:
Tatiana Halásová
Dagmar Kinčíková
Pavel Kobliha
Oľga Lacušková
Viktor Šimek
 
Všetkým srdečne blahoželáme a prajeme veľa výtvarnej kreativity a nápadov do budúcna.
 
 
Celoštátne kolo tejto postupovej súťaže sa uskutoční: 7. septembra 2018 v Trenčíne.
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto Peter Majlát:  Hodnotenie výtvarných diel odbornou porotou
Nitrička
Janko Hraško
Moja Nitra
MY Noviny
Nitra 24
CE Television