Tvorivosť Foto a film Slovo a divadlo Hudba, spev, tanec Ľudové remeslá Menšinová kultúra Výtvarné umenie Súťaže Vzdelávanie Kluby Kurzy Podujatia Sociálna prevencia Verejné informácie

22.09.2018 | 12:00:00

Táto výzva je jednoduchá a jasná. Vieš spievať? Tak si splnil podmienky a môžeš sa zapojiť do hudobno – speváckeho projektu, ktorý Ti otvorí dvere k novým príležitostiam.
[Čítať ďalej]

21.09.2018 | 14:00:00

12.-14.10.2018, divadelný workshop - Areál Zdravia Jedľové Kostoľany
[Čítať ďalej]

21.09.2018 | 09:00:00

10.-26.10.2018, výstava výtvarných diel a drevených plastík autorov Oľgy Hrubošovej, Júlie Winklerovej a Matúša Hečka, vernisáž 10.10. o 17,00, KOS v Nitre
[Čítať ďalej]

20.09.2018 | 13:00:00

Počas dvojdňového metodického stretnutia vedúcich odborov kultúry, vedúcich zamestnancov Národného osvetového centra v Bratislave, riaditeľov a metodikov regionálnych a krajských osvetových stredísk na Slovensku, dostalo Krajské osvetové stredisko v Nitre priestor na prezentáciu svojej činnosti, ako príklad dobrej praxe.
[Čítať ďalej]

20.09.2018 | 09:00:00

Chceš si vyskúšať moderovanie, naučiť sa pracovať so svojím hlasom, alebo sa pripraviť na krajskú súťaž Mladý moderátor? Tak čakáme práve teba
[Čítať ďalej]

19.09.2018 | 16:00:00

5.-7.10.2018, Podzoborský folkloristi z obcí Jelenec, Kolíňany, Žirany, Bádice a Čechynce nás idú reprezentovať do Rumunska
[Čítať ďalej]

<< Novšie príspevky | 1 ... 4 5 6 7 8 ... 167 | Staršie príspevky >>

Nitrička
Janko Hraško
Moja Nitra
MY Noviny
Nitra 24
CE Television