Tvorivosť Foto a film Slovo a divadlo Hudba, spev, tanec Ľudové remeslá Menšinová kultúra Výtvarné umenie Súťaže Vzdelávanie Kluby Kurzy Podujatia Sociálna prevencia Verejné informácie

Slovo ako ikona

10.11.2018 | 13:00:00

8.12. 2018, ZŠ s MŠ, Lúky Vráble, prezentácia výstupov projektu

Spoločná inscenácia 14 mladých ľudí z rôznych divadelných súborov, z troch divadelných škôl:
ZUŠ J. Rosinského v Nitre, ZUŠ Levice, Modré divadlo Vráble. 
Myšlienkou projektu Slovo ako ikona bolo spoločne sa vzdelávať, obohacovať sa o skúsenosti a nahliadnuť do procesu tvorby 3 režisérov, vedúcich divadelných súborov.
Princíp troch prístupov k práci s divadelným kolektívom zachytáva informačný bulletín k projektu, je o ceste a odkaze účastníkov i lektorov, prečo si zvolili túto tému a prečo sa rozhodli pre spoločnú tvorbu a absolvovanie série divadelných dielní.
 
Spoločná inscenácia vznikala postupne, pod vedením 3 lektorov - režisérov: Dis.art. Renáty Jurčovej, PhDr. Štefana Foltána, Mgr. Marice Šiškovej.
 
21. október 2018 o 16.30, kultúrny dom Párovské Háje
28.11. o 17.00 CK Junior, Levice
8.12. o 17.00 ZŠ s MŠ, Lúky, Vráble
 
Súčasťou bude výstava fotografií, predstavenie projektu, diskusia a získate informačno-metodický bulletín. 
Nitrička
Janko Hraško
Moja Nitra
MY Noviny
Nitra 24
CE Television