Tvorivosť Foto a film Slovo a divadlo Hudba, spev, tanec Ľudové remeslá Menšinová kultúra Výtvarné umenie Súťaže Vzdelávanie Kluby Kurzy Podujatia Sociálna prevencia Verejné informácie

Štúrov Zvolen 2018

04.03.2018 | 16:30:00

3.5.2018, krajská súťaž v rétorike pre žiakov ZŠ, študentov stredných škôl a gymnázií

V tomto roku sa do krajskej súťaže zapojilo 48 mladých rečníkov zo základných a stredných škôl v pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja. Na súťaži sme privítali aj hostí z Nitrianskeho samosprávneho kraja – poslanca Národnej rady SR a podpredsedu NSK – Mgr. Mariána Kéryho z Nitry a podpredsedu NSK – PaedDr. Igora Édera z Levíc.
 
Súťažiacich hodnotili dve trojčlenné poroty z odborníkov pre hovorené slovo a rečnícky prejav.
I. a III. kategória:
predsedníčka poroty – Mgr. Mariana Hrašková, PhD.
                                     Mgr. Mária Matiová, PhD.
                                     PhDr. Ján Gallik, PhD.
II. kategória:
predsedníčka poroty – Mgr.art. Barbora Špániková, ArtD.
                                     PhDr. Marcel Olšiak, PhD.
                                     Mgr. Martin Navrátil.
 
Súťažiaci sa predstavili v troch kategóriách. V prvej kategórii si vyžrebovali krátku bájku, ktorú mali prerozprávať a dotvoriť jej koniec v stanovenom čase. V hodnotení prejavov možno konštatovať, že deťom najviac robilo problém pochopiť bájku a vedieť ju v krátkosti prerozprávať, našli sa aj takí, ktorú ju len prečítali a záver si nechali ujsť. Negatívom bola aj slabšia slovná zásoba, či nedostatočný očný kontakt s publikom. Avšak treba vyzdvihnúť rečníkov, ktorí mali svoje bájky pripravené, pochopené a ich koniec dotvorili poučne a humorne. 
Rečníci v druhej a v tretej kategórii mali dve úlohy. Najskôr sa prezentovali s doma pripraveným prejavom na ľubovoľnú tému a  druhú si žrebovali na súťaži. Na prípravu tejto úlohy mali 15 minút. Porota hodnotila obsah a kompozíciu, presvedčivosť prejavu – osobnú zainteresovanosť, spisovnú výslovnosť a artikuláciu.
O umiestnení rozhodol celkový dojem, schopnosť pracovať s hlasom, očný kontakt. Problematické bolo rýchlejšie tempo reči, či melodická monotónnosť, súťažiaci nenechali doznieť ich rečnícky prejav a už odchádzali z javiska. Viacerí z druhej kategórie svojimi výkonmi dosahovali úroveň tretej kategórie, v ktorej súťažili len tri rečníčky. Rečnícke prejavy v tejto kategórii boli veľmi silné a niekedy až emotívne. Víťazi v týchto kategóriách presvedčili okrem výborne vystavaných rečníckych prejavov aj prirodzenosťou. V záverečnom rozborovom seminári porota vyzdvihla pozitíva z vystúpení rečníkov  a poukázala na problematické miesta rečníckych prejavov.
 
Najlepší rečníci pôjdu náš kraj reprezentovať do celoštátneho kola, ktoré sa bude konať 5. – 6. júna 2018 na Zvolenskom zámku vo Zvolene. 
 
 
VÝSLEDKOVÁ LISTINA NA STIAHNUTIE   PDF 22 kB
 
 
PROPOZÍCIE NA STIAHNUTIE                     PDF 31 kB
 
KRITÉRIA HODNOTENIA                              PDF 27 kB
 
PLAGÁT NA STIAHNUTIE                             PDF 1,2 MB
Nitrička
Janko Hraško
Moja Nitra
MY Noviny
Nitra 24
CE Television