Tvorivosť Foto a film Slovo a divadlo Hudba, spev, tanec Ľudové remeslá Menšinová kultúra Výtvarné umenie Súťaže Vzdelávanie Kluby Kurzy Podujatia Sociálna prevencia Verejné informácie

Štúrov Zvolen 2019

07.04.2019 | 13:00:00

9.5.2019, 9:00, krajská súťaž v rétorike, uzávierka: 17.4.

PROPOZÍCIE NA STIAHNUTIE      PDF  31 kB
 
PRIHLÁŠKA NA STIAHNUTIE        DOC  35 kB     ODT  17 kB
 
PLAGÁT NA STIAHNUTIE              PDF  694 kB
Nitrička
Janko Hraško
Moja Nitra
MY Noviny
Nitra 24
CE Television