Tvorivosť Foto a film Slovo a divadlo Hudba, spev, tanec Ľudové remeslá Menšinová kultúra Výtvarné umenie Súťaže Vzdelávanie Kluby Kurzy Podujatia Sociálna prevencia Verejné informácie

Štúrovo rečnenie

11.04.2019 | 12:00:00

29.4.2019 od 9.00 do 13.30, workshopy pre žiakov, študentov a pedagógov, uzávierka 5.4.2019

Workshopy pre deti, mládež a dospelých na témy:
-   nová rétorika /označenie pre súčasnú rétoriku/, ktorá rečníctvo chápe ako druh
   konverzácie s väčším počtom ľudí,
-   možnosti hodnotenia reči z oboch pólov, teda z pozície rečníka a aj poslucháča;
-  tvorba rečníckeho prejavu
 
Lektormi budú:
Mgr. art. Barbora Špániková z Banskej Bystrice
venuje sa pedagogike a vzdelávaniu dospelých v oblasti hovoreného slova
PhDr. Marcel Olšiak, PhD.
zástupca vedúceho Katedry slovenského jazyka, venuje sa rétorike, spisovnej slovenčine a vedie semináre na tému hovorené prejavy
Mgr. Mariana Hrašková, PhD.
z Katedry slovenskej literatúry, venuje sa detskej literatúre a interpretácia umeleckého textu
 
 
PRIHLÁŠKA PEDAGÓGOVIA NR, SA, ZM           DOC 27 kB   ODT 14 kB
 
PRIHLÁŠKA PEDAGÓGOVIA TO, KN, NZ, LV     DOC 27 kB   ODT 14 kB
 
PRIHLÁŠKA ŽIACI NR, SA, ZM                            DOC 27 kB   ODT 14 kB
 
PRIHLÁŠKA ŽIACI TO, KN, NZ, LV                      DOC 27 kB   ODT 14 kB
 
Prihlášky posielajte najneskôr do 5. apríla 2019
na adresu: 
Mgr. Zuzana Pintérová
Krajské osvetové stredisko v Nitre, Fatranská 3, 949 01 Nitra
e-mailom: zuzana.pinterova@kosnr.sk,
0911 540 017 
Nitrička
Janko Hraško
Moja Nitra
MY Noviny
Nitra 24
CE Television