Tvorivosť Foto a film Slovo a divadlo Hudba, spev, tanec Ľudové remeslá Menšinová kultúra Výtvarné umenie Súťaže Vzdelávanie Kluby Kurzy Podujatia Sociálna prevencia Verejné informácie

Štyri ročné obdobia

30.10.2017 | 12:14:14

3.-24.11.2017, Galéria po schodoch v KOS, výstava Fotoklubu Nitra a fotoklubu APF

vystavujúci autori:

Fotoklub Nitra: 
Ján Šranko AFIAP, Branislav Šranko, Milan Hlôška, Ivan Meňhart, Peter Michalík, Ján Macák AZSF, Jaroslav Fábry, Imrich Finta, Peter Majlát, Veronika Florková, Mária Nikelová
 
Fotoklub APF (Atelier priateľov fotografie)
Viera Gajdošová, Miloš Gašaj, Andrea Koncová, Jozef Nespešný, Pamela Pospechová, Eva Turčániová, Verešová Mária, Vitusová Marcela, Dušan Kĺbik, Karla Šavrtková 
Nitrička
Janko Hraško
Moja Nitra
MY Noviny
Nitra 24
CE Television