Tvorivosť Foto a film Slovo a divadlo Hudba, spev, tanec Ľudové remeslá Menšinová kultúra Výtvarné umenie Súťaže Vzdelávanie Kluby Kurzy Podujatia Sociálna prevencia Verejné informácie

Vansovej Lomnička 2019

28.12.2018 | 15:45:00

8.3.2019, o 9.30 v priestoroch Krajského osvetového strediska v Nitre, krajská súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy žien

Krajské osvetové stredisko v Nitre a Únia žien Slovenska Bratislava – krajská organizácia Nitra organizujú krajské kolo súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy žien od 18 rokov
 
Prezentácia účastníkov začína o 9.00 h
 
PROPOZÍCIE NA STIAHNUTIE   PDF  24 kB
 
PRIHLÁŠKA NA STIAHNUTIE     DOC  24 kB    ODT  14 kB
 
 
Prihlášku prosíme zaslať najneskôr do 28. 2. 2019 na adresu:
Krajské osvetové stredisko v Nitre
Mgr. Zuzana Pintérová
Fatranská 3, 949 01 Nitra
0911 540 017
e-mail: zuzana.pinterova@kosnr.sk                  

Nitrička
Janko Hraško
Moja Nitra
MY Noviny
Nitra 24
CE Television