Tvorivosť Foto a film Slovo a divadlo Hudba, spev, tanec Ľudové remeslá Menšinová kultúra Výtvarné umenie Súťaže Vzdelávanie Kluby Kurzy Podujatia Sociálna prevencia Verejné informácie

Vesmír očami detí 2018

31.12.2017 | 13:00:00

XXXIII. ročník výtvarnej súťaže pre deti MŠ, žiakov ZŠ a ZUŠ okresov NR, SA, ZM

Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove (SÚH) vyhlásila XXXIII. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže, ktorý v okresoch Nitre, Šaľa, Zlaté Moravce organizuje Krajské osvetové stredisko v Nitre v spolupráci s Kultúrnym strediskom Večierka Šaľa a CVČ Zlaté Moravce.
 
Porota okresných kôl vybrala spolu 46 prác, ktoré postúpili do celoslovenského kola súťaže, kde sa vo veľkej konkurencii úspešne umiestnila jedna práca, v III. kategórii.
Jej autorkou bola Sofia KOČIŠOVÁ z Vlčian. GRATULUJEME!!!!
 
Celoslovenské kolo organizovala Slovenská ústredná hvezdáreň Hurbanovo. 
 
Súťažilo sa v piatich kategóriách:
1. kategória – materské školy
2. kategória – 0. - 4. ročník ZŠ
3. kategória – 5. - 9. ročník ZŠ
4. kategória – základné umelecké školy - prípravné štúdium ZUŠ a 0. - 4. ročník ZŠ
5. kategória – základné umelecké školy - 5. - 9. ročník ZŠ
 
VYHODNOTENIE SÚŤAŽE:  OKRES NITRA                PDF  282 kB

                                               OKRES Z. MORAVCE    PDF  283 kB

                                               OKRES ŠAĽA                 PDF    50 kB
 
 
Nitrička
Janko Hraško
Moja Nitra
MY Noviny
Nitra 24
CE Television