Tvorivosť Foto a film Slovo a divadlo Hudba, spev, tanec Ľudové remeslá Menšinová kultúra Výtvarné umenie Súťaže Vzdelávanie Kluby Kurzy Podujatia Sociálna prevencia Verejné informácie

Vesmír očami detí 2018

28.02.2018 | 09:00:00

XXXIII. ročník výtvarnej súťaže pre deti MŠ, žiakov ZŠ a ZUŠ okresov NR, SA, ZM

Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove (SÚH) vyhlásila XXXIII. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže, ktorý v okresoch Nitre, Šaľa, Zlaté Moravce organizuje Krajské osvetové stredisko v Nitre v spolupráci s Kultúrnym strediskom Večierka Šaľa a CVČ Zlaté Moravce.
 
Výtvarné práce za okres Šaľa si môžete prezrieť
v KS Večierka Šaľa od 12.3. do 23.3.2018
Výtvarné práce za okres Z. Moravce si môžete prezrieť
v CVČ od 12.3. do 23.3.2018
 
Vybrané práce na postup do celoslovenského kola KOS v Nitre zasiela do Slovenskej ústrednej hvezdárne Hurbanovo.
 
Súťažilo sa v piatich kategóriách:
1. kategória – materské školy
2. kategória – 0. - 4. ročník ZŠ
3. kategória – 5. - 9. ročník ZŠ
4. kategória – základné umelecké školy - prípravné štúdium ZUŠ a 0. - 4. ročník ZŠ
5. kategória – základné umelecké školy - 5. - 9. ročník ZŠ
 
VYHODNOTENIE SÚŤAŽE:  OKRES NITRA                PDF  282 kB

                                               OKRES Z. MORAVCE    PDF  283 kB

                                              OKRES ŠAĽA                  PDF  253 kB
 
 
PROPOZÍCIE NA STIAHNUTIE:
OKRES NITRA                        PDF 152 kB
OKRES ŠAĽA                         PDF 151 kB
OKRES ZLATÉ MORAVCE    PDF 152 kB
 
 
 
Nitrička
Janko Hraško
Moja Nitra
MY Noviny
Nitra 24
CE Television