Tvorivosť Foto a film Slovo a divadlo Hudba, spev, tanec Ľudové remeslá Menšinová kultúra Výtvarné umenie Súťaže Vzdelávanie Kluby Kurzy Podujatia Sociálna prevencia Verejné informácie

Výtvarné cestičky

16.02.2018 | 09:00:00

24.2.2018, IV. ročník tvorivých dielní pre výtvarníkov začiatočníkov a mierne pokročilých, ľutujeme, ale už sa nedá prihlásiť, termíny sú obsadené

Krajské osvetové stredisko v Nitre vás pozýva na IV. ročník tvorivých výtvarných dielní pod názvom Výtvarné cestičky,  ktoré sa uskutočnia v dňoch 17. a 24. februára 2017, od 9. 00 do 12. 00 v KOS v Nitre.
 
Oboznámite sa s technikou olejomaľby, s jej základnými postupmi
a charakteristikami.
Čaká na vás teoretický lektorský výklad a praktická osobná skúsenosť v praxi.
Budete pracovať podľa maľovanej predlohy, ktorá zachytáva proces v jej etapách od prípravných podkladových vrstiev po finálny výsledok.
 
Cieľ:
- rozšíriť  poznatky  o technikách maľby spracovania obrazu
- motivovať  k vlastnému hľadaniu cesty k tvorbe
- pohľad na výtvarnú tvorbu prostredníctvom kolektívnej komunikácie.
- maľba olejovými farbami podľa predlohy - štúdia podľa maľby
- techniky nanášania a vrstvenia farieb a lazúr
- téma: kvet
- práca rozdelená na dve etapy
 
17. 2. od 9.00 do 12. 00 - I. etapa:
- inštruktáž k práci s olejovými farbami a so všetkým čo s tým súvisí 
  (podklad na maľbu šepsované plátno na lepenke, ktoré bude pripravené tmavým
  podkladovým  náterom)
- nanášanie podkladovej vrstvy podľa predlohy
 
24. 2. od 9.00 do 12. 00  - II. etapa:
- inštruktáž k maliarskym technikám a postupom
- maľba finálnej vrstvy
 
Lektor:                   Mgr. Peter Rehák, výtvarný pedagóg.
Počet účastníkov:  8 - max.10
Vložné:                  20 € na účastníka,
ktoré zahŕňa 2 stretnutia po 3 hodiny a  všetky pomôcky.
 
Platí sa vopred, v hotovosti, do 9. 2. 2018
 
kontakt: Zdenka Smrečková, 0911 540 018
                                               zdenka.smreckova@kosnr.sk
Nitrička
Janko Hraško
Moja Nitra
MY Noviny
Nitra 24
CE Television