Tvorivosť Foto a film Slovo a divadlo Hudba, spev, tanec Ľudové remeslá Menšinová kultúra Výtvarné umenie Súťaže Vzdelávanie Kluby Kurzy Podujatia Sociálna prevencia Verejné informácie

Výtvarné cestičky

23.11.2017 | 09:00:00

IV. ročník tvorivých výtvarných dielní Výtvarné cestičky, ktoré sa uskutočnili 17. a 24. februára 2018 sú ukončené

Účastníci sa oboznámili s technikou olejomaľby, s jej základnými postupmi a charakteristikami prostredníctvom lektorského výkladu i  priamej práce lektora. Pracovali podľa maľovanej predlohy, ktorá zachytávala proces v jej etapách od prípravných podkladových vrstiev po finálny výsledok.
 
Cieľom podujatia, ktorého  ústrednou témou bola maľba kvetu bol splnený. Účastníci si rozšírili  poznatky  o technikách maľby spracovania obrazu, boli motivovaní k vlastnému hľadaniu cesty k tvorbe, pozerali na výtvarnú tvorbu prostredníctvom kolektívnej komunikácie a zvládli techniky nanášania a vrstvenia farieb a lazúr olejovými farbami.
 
Lektor: Mgr. Peter Rehák, výtvarný pedagóg
 
 
kontakt: Zdenka Smrečková, 0911 540 018
Nitrička
Janko Hraško
Moja Nitra
MY Noviny
Nitra 24
CE Television